Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 99
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Một bài ca tôn vinh Chúa trong niềm chờ mong,
được dâng Chúa tiếng hát vui từ nơi đáy lòng.
Đời tôi sẽ hát mãi không ngừng, ca ngợi danh Thiên Chúa.
Ca ngợi về ơn lớn Chúa cứu chuộc tôi
.

Copyright © 2012-2022