Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 5
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Con tin Vua yêu thương đang nghe con trong giây phút này.
Vì con biết chính ánh sáng thiêng liêng tràn ngập con.
Và con nghe bao nhiêu âm thanh vang lên nơi thiên cung trong giây phút này.
Con tin Chúa đang hiện diện vì ánh sáng tỏa soi nơi này.

Copyright © 2012-2022