Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 3/4
Bài số: 188
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

1. Làm con Vua Thánh trên trời
Tình yêu ấy không hề phai
Đức nhân từ thương xót có dư dật luôn
Dầu tôi đi tới nơi nào
Đường giông tố hay hiểm nguy
Cánh tay Ngài dẫn đưa an toàn nào sai
Điệp Khúc:
Tôi yêu Jêsus muôn đời
Tôi thuộc về Vua Chí Cao
Trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ
Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng
Mừng nghe Chúa kêu gọi tôi
Lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang.
2. Làm con Vua Thánh trên trời
Lòng tin hứa ngôn ngàn xưa
Chúng ta cùng nhau sống mãi trong nhà Cha
Là trong Nước Thánh trên trời
Ngày vui ấy không còn lâu
Khi cuộc đời khó khăn dương trần tận chung.