Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 6/8
Bài số: 93
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Cùng đến với Chúa Cha từ ái, Cứu Chúa của tình yêu ngập tràn bao phước hạnh.
Cùng đến với Chúa Cha từ ái, Cứu Chúa ban niềm vui, sống trong an bình.
Dâng Chúa khúc thiên ca, lòng nguyện yêu kính Ngài.
Danh thánh Chúa ban cho trở nên con Ngài
.

Copyright © 2012-2022