Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 71
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Con xin dâng lên lời tạ ơn Chúa ban ơn yêu thương tràn muôn lối.
Đành cam hy sinh thân báu của Ngài chịu hình thay thế người.
Đem an vui cho mọi dân trên đất, ôi ơn cao sâu Ngài khôn xiết.
Lòng con dâng lên Cha cao quý ngàn lời cảm tạ ơn Thiên Chúa.

Ôi tình yêu của Ngài bao la mênh mông lai láng tuôn tràn. 
Nguyện môi con hát vang tôn vinh Jêsus khắp nơi,
truyền rao ơn thứ tha cho muôn dân đang đau đớn thất vọng.
Trọn đời con kính dâng Jêsus.

Copyright © 2012-2022