Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 69
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa.
Hãy hát tôn vinh, ca tụng danh Thánh.
Đưa tay cao lên, trong nơi đền thờ thánh.
Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là Vua của ta
.

Copyright © 2012-2022