Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 54
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Chúa Thánh trời cao, danh Chúa soi rạng ngời muôn đời.
Tiếng suy tôn vang dậy khắp nơi nơi trần gian.
Luồng vinh quang lan khắp khung trời, vượt mọi tinh tú thật xa.
Tiếng suy tôn vang dậy khắp nơi nơi bầu trời.

Và khi nghĩ đến những dải ngân hà, tinh tú với các hành tinh, 
không biết có bao giờ Chúa thấy thân phận tôi?
Mà sao Chúa nắm lấy bàn tay này?
Tình yêu Chúa thắm thiết lạ thay!
Chúa thật là nguồn yêu thương từ nay đến mãi sau.

Chúa Thánh trời cao, danh Chúa soi rạng ngời muôn đời. 
Tiếng suy tôn vang dậy khắp nơi nơi trần gian. 
Luồng vinh quang lan khắp khung trời, vượt mọi tinh tú thật xa. 
Tiếng suy tôn vang dậy khắp nơi nơi bầu trời.

Copyright © 2012-2022