Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 24
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Con xin dâng lên muôn lời suy tôn, khi con vào nhà Cha kính yêu.
Con xin dâng lên muôn lời yêu thương, khi con vào nhà Chúa nhân từ.
Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao, khúc hát vui mừng với lòng đầy yêu mến.
Cùng thành tâm dâng Chúa chí cao khúc hát ca ngợi Chúa diệu vinh
.

Copyright © 2012-2022