Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 19
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Con chỉ mong tôn cao danh Ngài.
Giờ con lặng yên, đến trước ngôi thánh Ngài.
Vì con luôn muốn bên Ngài tại chính nơi Thánh này,
và quỳ đây dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa.
Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng.
Nguyện lời tôn vinh con khiến Cha đẹp lòng.

 

Copyright © 2012-2022