Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 2
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Giờ này trọn cả tâm hồn con hướng lên nơi Cha từ ái,
lòng con ước ao khát khao gặp Ngài.
Lạy Cha yêu nguyện được nghe tiếng Cha dạy khuyên,
dẫn đưa con từng bước, dìu con đi theo đường lối Cha.

Điệp khúc:

Nguyện làm theo Thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin.
Dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi.
Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin.
Con quyết đi theo Ngài không đổi thay.

2. Trọn đời nguyện chỉ theo Ngài thôi, Đấng cứu chuộc linh hồn con,
Ngài đã thứ tha con bao lỗi lầm.
Lạy Cha yêu, nguyện lời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con.
Đổi thay tâm con nên mới luôn.

Copyright © 2012-2022