Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Hồng Phước
Nhịp: 4/4
Hợp âm: Am
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
Con hat dang Cha bang dieu dan ca (Bich Van)
Chuyen loi: David Dong

Lời Bài Hát  

DÂNG CHA ĐIỆU DÂN CA

Con hát dâng Cha bằng điệu dân ca:

Cha cho con ra đời trên đất Việt,

Trong tiếng dân ca mẹ hát ru hời.

Con cảm ơn Cha, Ngài đã yêu con,

Đưa con qua đoạn đường bao trắc trở,

Khao khát vô biên một Đấng Cứu đời.

 

Mừng lắm Cha ơi, nay con trở về nhà Ngài.

Tình Chúa vô biên không sao tả được ai ơi!

Cuộc sống hôm nay vui trong phước hạnh từ trời.

Đầy tiếng ca vui ngân vang dâng tràn trong tôi.

Dù hát không hay nhưng sao vẫn ngợi ca hoài.

Tình Chúa Jêsus yêu con muôn đời không phai.

Tình Chúa Jêsus yêu con muôn đời không phai.

 

Copyright © 2012-2022