Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Hồng Phước
Nhịp: 2/4
Hợp âm: Gm
Ghi chú:

Name Play
Concert
Melody

Lời Bài Hát  

HÁT CÙNG CẢ THẾ GIỚI

Hãy gọi cả thế giới!

Hãy cùng với thế giới!

Hát ngợi khen Jêsus Chúa muôn đời...

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Đức Chúa Trời ở với chúng ta.

Hỡi mọi nước trên đất!

Hãy cùng với thiên sứ,

hát ngợi khen Jêsus Chúa muôn đời.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Đức Chúa Trời ở với chúng ta.

Hãy hát cùng nhau này

và nhảy múa cùng nhau này

Trống nổi bùng lên này

đàn réo rắc trầm bổng này

và đôi tay thì vỗ đều,

cùng mọi âm thanh vút cao.

Hãy đến cùng nhau này

và múa hát cùng nhau này.

Ngước mắt nhìn mây trời

kìa ánh sáng từ nơi Ngài

sự vinh quang từ thiên đàng

tràn ngập tâm linh chúng ta. Ha ha!

 

Copyright © 2012-2022