Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Hồng Phước
Chủ đề: Sự Ăn Năn, Tha Tội
Nhịp: 3/4
Hợp âm: Dm
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Concert

Lời Bài Hát  

Trước thềm năm mới, ôi Chúa Jêsus con nguyện trở về.

Cuộc đời con từ bao năm trước nổi trôi vô cùng.

Ôi Cha yêu! Nhìn lại lỗi lầm lòng con đau xót vô cùng.

Trước thềm năm mới xin Ngài thứ tha mọi tội lỗi con, xin cảm ơn Ngài.

Trước thềm năm, ôi Chúa Jêsus, con đã trở về.

Rồi từ đây lòng con vui sướng thỏa vui an bình.

Ôi Cha yêu! Làm sao nói được tình yêu Cha quá vô ngần.

Trước thềm năm mới con nguyện hiến dâng cuộc đời từ nay xin cảm ơn Ngài.

Copyright © 2012-2022