Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Hồng Phước
Chủ đề: Lời Mời Gọi
Nhịp: 2/4
Hợp âm: Dm
Ghi chú:

Name Play
Choir
Melody

Lời Bài Hát  

LÒNG CHA - ÊSAI 59

Tay các con đầy những máu
Tim các con đầy những hận thù
Môi các con đầy dối trá,
luôn nghịch thù Cha,
luôn nghịch thù nhau.

Nầy cánh tay ta không ngắn.
Nầy đôi tai ta không nặng nề,
nhưng tội lỗi con,
tội lỗi các con làm ta chán chê.

Xa lánh con mà lòng ta đau đớn.
Ta yêu con, con nào biết tình nầy.
Xa lánh con, mà tim ta rướm máu.
Ta đợi chờ con mau trở về đây.

Về với Cha, nào con yêu.
Về với Cha nào con yêu dấu.
Cha đã dành cho con tất cả,
trong Jêsus con có mọi điều.

Ta cho con bao kho tàng châu báu,
trong Thánh Linh rất đỗi nhiệm mầu.

Copyright © 2012-2022