Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Samuel Pan
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Hợp âm: Fm
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Choir

Lời Bài Hát  

1. Trên thập giá Chúa gục đầu chết lặng,

Bầu trời mây tăm tối khắp quanh miền.

Nơi Chí Thánh bức màn xé ra làm đôi.

Niềm thương đau tràn khắp chốn thê lương.

Ôi, Jesus, Con Trời đến đây vì ai?

Để giờ này thân Ngài mang đau đớn?

Lời Ngài phán bão tố ác ma liền biến tan

Nhưng bây giờ Ngài gánh chén đau thương.

 

2. Trong giờ cuối môn đồ lìa xa Ngài,

Người cười chê khi Chúa gánh nhục hình.

Bao khốn khó, thân Ngài nát tan vì ai?

Vì nhân gian thập giá Chúa vui mang.

Gô-gô-tha, hông Ngài huyết tuôn tràn lai.

Để tội tình nhân loại được tha thứ.

Vì Thượng Đế cứu vớt kíp con người khổ đau,

Nên Con Ngài đành phó thân hy sinh.

 

3. Trong màn tối bao người tìm đến Ngài,

Đời buồn đau u ám nên vui mừng.

Cha Chí Ái xóa sạch hết mọi tội nhân,

Về bên Cha, về với Đấng Yêu Thương.

Jesus ơi, xin Ngài giúp con từng giây,

Nguyện cùng Ngài song hành qua gian khó.

Ngài hạ thế đến với những tâm hồn vỡ tan,

Đến với Ngài nhận lấy phước thiêng liêng.

Copyright © 2012-2022