Giải thích từ ngữThánh Ca Báp-tít

TỰA ĐỀ BÀI HÁT
1. THÁNH THAY, THÁNH THAY, THÁNH THAY!
2. VINH QUANG THUỘC VỀ CHÚA
3. HỠI KÍNH THÁNH VƯƠNG KÍP NGỰ LAI
4. TA BƯỚC LÊN SI-ÔN
5. CÙNG DÂNG LỜI CA
6. HÔM QUA, NGÀY NAY, ĐẾN ĐỜI ĐỜI.
7. CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI
8. VUI MỪNG TUNG HÔ
9. PHƯỚC NGUYÊN TỪ TRỜI
10. ĐOẠN THIÊN CA
11. CA NGỢI CHÚA
12. TÔN VINH BA NGÔI ĐỨC CHÚA TRỜI
13. TÔN VINH CHÂN THẦN
14. NGỢI GIÊ-HÔ-VA
15. THÀNH TÂM TÔN VUA THÁNH
16. LẠY CHA YÊU THƯƠNG
17. HA-LÊ-LU-GIA! VINH DANH NGÀI!
18. LỜI NGUYỆN KÍNH YÊU
19. HA-LÊ-LU-GIA!
20. MUÔN DÂN TRÊN HOÀN CẦU
21. CHUYỆN TÔI ƯA CA HÁT
22. TÌNH CHÚA BAO LA
23. ÁNH THÁI DƯƠNG NẦY
24. VINH THAY DANH GIÊ-XU
25. NGÀY NGÀY NGỢI DANH CHÚA HIỂN VINH
26. TÔN VINH CHRIST
27. NGỢI DANH GIÊ-XU
28. DANH YÊU QUÝ
29. NGỢI KHEN CỨU CHÚA
30. GIÊ-XU ÔI! DẦU NAY CHỈ NIỆM NGÀI
31. NGỢI DANH GIÊ-XU RẤT OAI QUYỀN
32. DANH GIÊ-XU
33. GIÊ-XU ĐẸP THAY
34. NGỢI KHEN ĐẤNG OAI NGHI MUÔN ĐỜI
35. NẦY TÌNH YÊU THƯƠNG
36. DANH QUÝ TRỌNG
37. ĐÊM YÊN LẶNG
38. HÔ-SA-NA!
39. HA-LÊ-LU-GIA GIÊ-XU ĐẾN
40. ÔI GIÊ-XU HÀI NHI
41. TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
42. DẬY MAU LÊN LÁNG GIỀNG ƠI!
43. THIÊN SỨ RA TRUYỀN
44. NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN
45. LỜI TRUYỀN RAO
46. HỠI MÔN ĐỒ TRUNG TÍN
47. GIẤC NGỦ YÊN
48. Ô BẾT-LÊ-HEM ẤP NHỎ
49. PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI
50. KÌA THIÊN BÌNH CÙNG NHAU TRỔI HÁT
51. TIẾN ĐẾN BẾT-LÊ-HEM
52. CHÚNG TÔI VUA TỪ MIỀN ĐÔNG
53. NGỢI CON THÁNH
54. THOẠT ĐẾN ĐÊM NỌ
55. HỠI BẾT-LÊ-HEM, TIỂU THÔN
56. TIẾNG HÁT THIÊN BINH
57. ĐÊM NÔ-ÊN TƯNG BỪNG
58. CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM
59. TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
60. TRONG MIỀN
61. KỶ NGUYÊN THANH BÌNH
62. BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI
63. CA VANG LÊN
64. THIÊN ĐÀNG CHUNG VUI
65. BÀI CA MÁNG CỎ
66. NẰM YÊN TRONG MÁNG CHIÊN KIA
67. LÚC KẺ CHĂN CANH BẦY
68. KÍP ĐẾN TÔN THỜ
69. VÒNG TAY TÌNH YÊU
70. MỤC TỬ THỨC GIỮ CHIÊN
71. NGHE XA XA ĐIỆU THẦN CA
72. ĐÊM ĐÔNG XƯA
73. ĐÊM THÁNH
74. MỪNG ANH VUI GIÁNG SINH
75. GIẤC MƠ THANH BÌNH
76. DANH LẠ LÙNG
77. DANH CHÚA GIÊ-XU
78. NGUYỆN TỤNG NGỢI CHIÊN CON THÁNH
79. TÔN VINH CHÚA TÔI
80. DANH LẠ LÙNG
81. CHẲNG CÓ AI NHƯ GIÊ-XU
82. ÁNH SÁNG CỦA THẾ GIỚI DUY GIÊ-XU
83. HOA HUỆ TRONG TRŨNG
84. NGÀI LÀ AI?
85. KHI GIÊ-XU QUA
86. GẶP ĐƯỢC THIẾT HỮU
87. THÀNH TÍN CHÚA RẤT LỚN THAY
88. BÀI HÁT TRONG ĐÊM
89. CỨU CHÚA SIÊU VIỆT
90. VÌ SAO TÔI CA NGỢI
91. XIN KỂ CHUYỆN CHÚA
92. NƠI GÔ-GÔ-THA
93. GIỜ TÔI THẤY CHÚA
94. GIỜ ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG
95. THÁNH THỦ CHÚA
96. CHÚA MANG THẬP HÌNH
97. GÔ-GÔ-THA
98. GHẾT-SÊ-MA-NÊ
99. GIÊ-XU CHẾT ĐỚN ĐAU VÌ TÔI
100. GẦN THẬP TỰ
101. CHỈ VÌ TỘI TÔI
102. THẬP TỰ XƯA
103. GHẾT-SÊ-MA-NÊ
104. LÒNG NGÀI TAN VỠ VÌ TÔI
105. XONG RỒI
106. CUNG ĐIỆN BẰNG NGÀ
107. CHÚA CHÍ ÁI
108. NGUYỀN DÌU LÊN GÔ-GÔ-THA
109. NƠI THẬP TỰ
110. NƠI CHÂN THẬP TỰ
111. DÒNG HUYẾT ĐÀO
112. NHÌN CÂY THẬP TỰ
113. CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG
114. NGÀY NAY CHÚA PHỤC SINH
115. CHÚA PHỤC SINH
116. NHÌN XEM GIÊ-XU
117. VÌ GIÊ-XU SỐNG
118. NGÀI LÀ CHÚA
119. VINH DIỆU CHÚA PHỤC SINH
120. CHÚA OAI QUYỀN PHỤC SANH
121. CHÚA SỐNG
122. GIỜ DANH SÁCH
123. HA-LÊ-LU-GIA ĐẤNG SỐNG
124. MÀN SƯƠNG TIÊU TAN
125. CẦU CHÚA Ở BÊN TÔI HOÀI
126. KÌA CHÚA ĐẾN
127. XA XA TRÊN NGỌN NÚI
128. NGÀY CÚU CHÚA BƯỚC ĐẾN
129. GIÊ-XU MAU ĐẾN
130. KÌA THẦN YÊN ỦI GIÁNG LAI
131. XIN THẦN LINH CHÚA CẢM HÓA
132. TRÔNG MONG THIÊN ÂN
133. AN BÌNH TRONG CHÚA
134. CHỜ MONG THẦN LINH
135. THÁNH LINH DẪN DẮT
136. LỜI DỊU DÀNG
137. LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA
138. XIN CHÚA MỞ MẮT CON
139. KINH THÁNH CAO QUÝ
140. PHƯỚC ÂM GIÊ-XU MUÔN THUỞ
141. THÁNH KINH ÂM NHẠC
142. LỚN BẤY DUY NGÀI
143. VIỆT NAM CA
144. ÔI TÌNH THƯƠNG
145. ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG THẾ GIAN
146. GIÊ-XU ĐẤNG CHĂN CHIÊN
147. ÔI CAO SÂU HƠN THIÊN ĐÀNG
148. Ý NGHĨA TÌNH YÊU
149. GIÊ-XU BÀI CA CỦA TA
150. GIÊ-XU HẰNG YÊU MẾN TÔI
151. NGUYỆN TÌNH YÊU GIÁNG LÂM
152. NGUÔN ÂN ĐIỂN
153. LÒNG LUÔN TƯỞNG CON TRỜI
154. ƠN GIÊ-XU CAO SÂU LẮM THAY
155. CHÚA YÊU THIẾT THA VÔ CÙNG
156. NGÀI VỰC TÔI
157. ÂN HỒNG CỨU ÂN
158. ƠN LẠ LÙNG
159. ÁI TỪ CỨU TÔI
160. ƠN CỨU RỖI
161. NGỢI KHEN DÒNG HUYẾT
162. LÀM CON VUA THÁNH
163. KÌA, LÒNG YÊU THƯƠNG CHÚA PHI THƯỜNG
164. KỲ DIỆU THAY, CHRIST CHUỘC TÔI!
165. GIÊ-XU ĐANG KÊU GỌI MỌI NGƯỜI
166. CHỈ TIN NƠI NGÀI
167. VỀ GẤP LÊN
168. TIẾNG GỌI
169. GIÊ-XU GỌI TA
170. NGUYỆN THEO GIÊ-XU
171. TIẾNG GIÊ-XU
172. GIÊ-XU ĐANG ÊM DỊU GỌI TA
173. Ô LINH HỒN SAO ĐỚN ĐAU VỚI BẤT AN
174. HÃY THEO TA
175. ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI
176. MAU THƯA VỚI GIÊ-XU
177. TA LÀ ĐƯỜNG ĐI
178. KÌA, CHÍN MƯƠI CHÍN CON
179. HÃY THEO GIÊ-XU
180. HUYẾT CHIÊN CON BÔI SẠCH LÒNG
181. NÊN HÃY ĂN NĂN HIỆN NAY
182. CHRIST TRẢ XONG TỘI TRÁI
183. QUYỀN TRONG HUYẾT
184. GIÊ-XU NGHINH TIẾP TỘI NHÂN
185. KÌA, CỬA CỨU RỖI
186. SUỐI HUYẾT TUÔN
187. MAU ĐẾN THEO GIÊ-XU
188. ĐAU THƯƠNG TIÊU MẤT Ở NƠI GÔ-GÔ-THA
189. NGÀI CỨU TÔI
190. HUYẾT CHÚA MẦU NHIỆM BIẾT BAO
191. GIÊ-XU CỨU
192. BÂY GIỜ TÔI TIN
193. QUA ĐỜI SẼ ĐẾN ĐÂU?
194. GIÊ-XU CỨU TÔI
195. ĐỨNG TRÊN LỜI HỨA
196. VẦNG ĐÁ MUÔN ĐỜI
197. GIÊ-HÔ-VA ĐẤNG DẮT CHĂN HỒN TÔI
198. CHÚA ÔI! XIN DÌU CON
199. LỜI NGUYỆN CẦU
200. NHƯ CÁNH CHIM BAY LÊN
201. DÂNG TRỌN CHO JÊSUS
202. ĐẤNG XƯA GIÚP CHÚNG TÔI
203. CHIM SẺ MẮT CHÚA VẪN CHÚ VÀO
204. ĐỨC GIÊ-HÔ-VA LÀ ĐẤNG CHĂN GIỮ TÔI
205. MẮT TA HẰNG DẮT NGƯƠI
206. CẦU XIN CHÚA ĐƯA LỐI TÔI
207. JÊSUS NHƯ NGƯỜI CHĂN CHIÊN DẮT TÔI
208. NGÀI DÌU DẮT TÔI
209. ĐƯỜNG LỐI CHÚA
210. QUANH ĐÊM LUÔN NGÀY
211. JÊSUS HẰNG Ở BÊN TÔI
212. JÊSUS LÀ BẠN THẬT
213. JÊSUS ĐẤNG HẰNG YÊU THƯƠNG TÔI
214. TÔI LÀ CHIÊN CỦA CHÚA
215. CHÚA HẰNG CHĂN GIỮ TÔI
216. PHÚT SUY TƯ
217. JÊSUS THIẾT HỮU
218. CHÚA LO CHO TA CHĂNG?
219. CHÚA DẪN ĐƯA ĐỜI TÔI
220. ĐẤNG CHĂN CHIÊN HIỀN LÀNH
221. CHÚA BIẾT RÕ
222. CHÚA SẼ LO TOAN
223. LÒNG TÔI YÊU GIÁO HỘI
224. HIỆP MỘT TRONG CHÚA
225. TỰ NGUYỆN THEO JÊSUS
226. CHÚA ÔI, TÔI LẠI NGAY
227. DẦU ÁC KHIÊN ĐỎ NHƯ ĐƠN HỒNG
228. NGUYỆN THEO Ý CHA
229. TIỆC THÁNH
230. SUY NIỆM CHÚA
231. TA HY SINH VÌ CON HẾT
232. MỘT NGÀY VỚI CHÚA
233. BÀI CA HƠP MỘT
234. NẾU KHI NÀO
235. ÔI CHÚA! ĐẤNG TÔI CẦN LUÔN
236. BỐN PHƯƠNG MỘT NHÀ
237. ĐỔI MỚI CHÚNG CON HOÀI
238. XIN PHỤC HƯNG CHÚNG TÔI
239. TÂM HÔN TÔI ĐANG CHÁY
240. CƠN MƯA PHƯỚC LÀNH
241. NGUYỀN ĐƯA DẮT BAO NGƯỜI
242. BÁO TIN LÀNH
243. TÔI SẼ ĐI
244. QUYẾT RAO TIN LÀNH
245. XIN CHÚA SAI TÔI
246. GÁNH LÚA VỀ
247. DẮT VỀ CHÚA
248. BIẾT JÊSUS TRUYỀN BÁ DANH NGÀI
249. CHÈO RA
250. LOAN TIN MỪNG
251. LO VỰC NGƯỜI LUÂN VONG
252. MAU CHIẾU RA
253. CHỨNG NHÂN CHO JÊSUS
254. NGÀY VUI VẺ
255. TÌNH YÊU JÊSUS
256. KHI JÊSUS NGỰ VÀO LÒNG
257. NÀO BƯỚC CÙNG JÊSUS
258. DƯƠNG QUANG THIÊN QUỐC
259. NGỢI KHEN VÌ ĐƯỢC CỨU
260. TỪ LÚC CHÍNH TÔI ĐƯỢC CỨU
261. ĐƯỢC JÊSUS CỨU
262. TIẾNG CHUÔNG LÒNG VUI VẺ
263. VỮNG TIN NƠI CHÚA
264. JÊSUS TÔI ĐẾN
265. TÔI NGUYỆN ĐỀN LIỀN
266. TUY TÔI CÓ CẢ THIÊN HẠ
267. HÃY TIN NHẬN
268. LẠY THƯỢNG ĐẾ
269. TRỞ VỀ BÊN CHÚA
270. TIẾNG ÊM DỊU
271. LÚC JÊSUS NGỰ TRONG LÒNG
272. NGƯƠI PHẢI TÁI SINH
273. KHI DÂNG LÒNG MÌNH
274. CHUNG NIỀM TIN
275. CON SÔNG TẨY UẾ
276. JÊSUS NGỰ CÙNG, ẤY NƠI THIÊN CUNG
277. VINH QUANG HALÊLUGIA
278. XA TA HẾT MUÔN TỘI
279. NGƯỜI KHÁC PHẢI NHÌN THẤY CHÚA
280. HÃY CHIẾU GIỐNG HẢI ĐĂNG
281. CHÚA LÀ HÒN ĐÁ CỦA TÔI
282. TA THEO Ý CHÚA CHƯA?
283. CÓ JÊSUS PHẦN TÔI THỎA RỒI
284. TÔI MANG THẬP TỰ
285. CÀNG YÊU CHÚA HƠN
286. NGUYỆN CÀNG YÊU THƯƠNG CHRIST
287. VÌ SAO TÔI YÊU JÊSUS
288. YÊU TA CHĂNG?
289. MẾN YÊU JÊSUS
290. XIN VÔ TÂM HỒN
291. TÂM TÔI VĂNG VẲNG
292. TA LUÔN HÁT SUỐT LINH TRÌNH
293. BÊN TÔI LÀ CHÚA JÊSUS
294. VUI BÊN CHÚA
295. VUI MỪNG MÃI MÃI
296. TÂM LINH TÔI, YÊN NINH THAY!
297. TÔI BIẾT ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG LAI
298. HẰNG NƯƠNG TRONG CHÚA MUÔN ĐỜI
299. VINH QUANG TRỜI
300. BÌNH AN TRONG JÊSUS
301. CON SỐNG THÁI AN
302. TAY CHÚA NẮM TÔI
303. DIỆU VINH THAY BÌNH AN
304. SỰ BÌNH AN
305. GẦN LÒNG TỪ ÁI CHÚA CHA
306. JÊSUS CON HỨA THEO NGÀI
307. NGUYỆN TÔI LÀM NGUỒN PHƯỚC
308. MỞ ĐÔI MẮT CHÚNG CON
309. XIN KÉO TÔI LẠI GẦN HƠN
310. THI THIÊN 121
311. TRÔNG MONG ƠN CHÍ CAO
312. NHƯ Ý CHA
313. XIN SỐNG CHO CHÚA JÊSUS
314. LÊN CHỐN CAO HƠN
315. XIN CHO CON ĐI ĐƯỜNG NGÀI
316. MỘT NGÀY TƯƠI MỚI
317. ĐI TỪNG BƯỚC
318. KHI BAN MAI ĐẾN
319. HIỆN TÔI NGHE CỨU CHÚA KÊU
320. PHƯỚC HẠNH VÀ SỰ THƯƠNG XÓT SẼ THEO TÔI
321. CHÚA ĐỨNG BÊN TA
322. THẬT HẠNH VINH THAY
323. VÂNG THEO CHÚA
324. THÀ CÓ JÊSUS THÌ HƠN
325. ÁNH SÁNG CHO ĐỜI
326. HẰNG NGÀY TÔI TIẾN BƯỚC VỚI CHÚA
327. THEO CHÚA
328. BƯỚC VỚI CHÚA
329. MỖI BƯỚC TRÊN THIÊN TRÌNH
330. ĐI VỚI CHÚA
331. NƠI ĐÂU CÓ CHÚA
332. BUỔI MAI VỚI JÊSUS
333. VÌ ANH TÔI CỨU KÊU NÀI
334. GIỜ DỊU ÊM
335. LÚC ANH NGUYỆN CẦU
336. BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG
337. TÔI SẼ THƯA VỚI JÊSUS
338. THỎA THÍCH THAY TIN CẬY CHÚA JÊSUS
339. TÔI BIẾT ĐẤNG TÔI ĐANG TIN
340. TIN CẬY VÂNG LỜI
341. NẦY LÀ TRUYỆN KÝ TÔI
342. NƯƠNG CÁNH VĨNH SINH
343. NEO TÔI CHẮC, RẤT CHẮC
344. ĐỪNG SỢ CHI
345. HỒN TÔI CHỈ QUYẾT NEO TRONG JÊSUS
346. BÀN TAY MANG DẤU ĐINH
347. TRƯỚC KHI RẠNG ĐÔNG
348. DẶN LÒNG TRUNG TÍN
349. NẮM CHẶC LỜI HỨA
350. TẬN TRUNG VỚI CHÚA
351. NGẮM JÊSUS ĐỪNG XAO
352. LÒNG TIN NGÓ CHÚA CHẲNG THÔI
353. TINH BINH JÊSUS TIẾN LÊN
354. TINH BINH THẬP TỰ MAU ĐỨNG LÊN
355. THẮNG NHỜ ÂN ĐIỂN
356. CHIẾN BINH THẬP TỰ
357. TA THẮNG NHỜ ĐỨC TIN
358. CHỈ CÓ JÊSUS
359. NÀO ĐI LÊN ĐOÀN QUÂN THÁNH
360. TRÊN ĐƯỜNG HẸP CỦA CHÚA
361. DƯỚI CỜ THẬP TỰ
362. HIẾN CẢ THẢY CHO NGÀI
363. MAU DÂNG CHO CHÚA BAO ĐIỀU TỐT NHẤT
364. DÂNG HIẾN
365. BÀI CA TRONG TÂM
366. TÔI NGUYỆN DÂNG TẤT SANH
367. SẴN SÀNG
368. NGUYỀN ĐỜI TÔI DÂNG CHÚA
369. ĐỜI CON
370. VÌ CHÚA YÊU TÔI
371. NGUYỀN SỐNG VÌ ĐẤNG ĐÃ CHẾT
372. ĐẾN VỚI CHÚA TAY TRẮNG THÔI SAO
373. NGUYỀN CUNG HIẾN CHÚA CẢ ĐỜI
374. TẠI CHỐN TRẬN TIỀN
375. ANH NGHE KHÔNG?
376. LO LÀM VIỆC MAU ĐÊM ĐẾN KIA
377. CHỖ KẺ ĐÁ VỮNG AN
378. ĐƯỜNG ĐỜI TRĂM VẠN NẺO
379. CHÚA, BỨC THÀNH KIÊN CỐ
380. NƠI ẨN NÚP LÚC PHONG BA
381. NGÀI BAN CHO THÊM ƠN
382. VỮNG AN TRONG ĐÁ MUÔN ĐỜI
383. NƯƠNG MÌNH TRONG CÁNH CHÚA
384. CÀNG GẦN CHÚA HƠN
385. BÀI CA CẢM TẠ
386. HÃY ĐẾM CÁC ƠN PHƯỚC CHÚA BAN
387. VUI MỪNG CA HÁT
388. MẶT GẶP MẶT
389. MIỀN VINH HIỂN
390. VINH THAY CHO TÔI
391. CHÚA VỚI TÔI
392. BÊN KIA ĐỒI
393. TRẦN THẾ CHẲNG PHẢI QUÊ HƯƠNG
394. THIÊN CUNG CHÍNH QUÊ HƯƠNG
395. VINH QUANG! VINH QUANG!
396. SỐNG TRONG VINH QUANG
397. BÊN KIA HOÀNG HÔN
398. NƠI VĨNH PHƯỚC
399. HỨA NGUYỆN
400. KHI BÀN TAY DÂNG LÊN
401. JÊSUS YÊU TÔI
402. NHÀ TRÊN TRỜI
403. TÔI DẦU NHỎ
404. LÒNG EM VUI
405. HỌC KINH THÁNH
406. CÓ CHÚA
407. ĐI NHÀ THỜ
408. DÂNG CHO JÊSUS
409. JÊSUS YÊU THIẾU NHI
410. MỘT TIA SÁNG
411. THANH NIÊN VÙNG LÊN
412. THANH XUÂN CA KHÚC
413. THANH NIÊN TIN LÀNH
414. VUI MỪNG THAY THANH NIÊN TA HÁT
415. ĐỒNG CÓ THIÊN THƯỢNG
416. NGUYỆN BA NGÔI CHỨNG HÔN LỄ
417. CHÚC HÔN LỄ
418. KHÚC TÌNH CA NGÀY CƯỚI
419. CHÚA KẾT SE DUYÊN LÀNH
420. NGUYỆN CẦU CHO ĐÔI LỨA
421. VIÊN NGỌC ĐẸP RÒNG
422. MỪNG XUÂN
423. NGÀY GIỜ QUA
424. XUÂN ĐẾN BÊN NHÀ
425. XUÂN HỨA NGUYỆN
426. HÁT XUÂN
427. DÂNG CHA ĐÓA HOA LÒNG
428. XUÂN AN LÀNH
429. XUÂN VỀ
430. XIN CHA ĐƯA ANH
431. PHƯỚC THAY MỐI DÂY KẾT THÂN
432. TÌM VỀ ĐẤT HỨA
433. JÊSUS
434. CHÚA
435. LỜI CHÚA
436. DÒNG SÔNG TRƯỜNG SINH
437. TÔI KHÔNG THỂ BIẾT
438. TÔN VINH DANH CHA
439. CHUYỆN GIÁNG SINH
440. BƯỚC NGƯỜI ĐI QUA
441. BẾT-LÊ-HEM, MỘT ĐÊM ĐÔNG LẠNH
442. JÊSUS LÀ TIẾNG NÓI TRONG TÂM HỒN TÔI
443. ĐÊM VUI TRẦN THẾ
444. ĐÊM AN HÒA
445. HANG BÊ-LEM
446. NGÔI HAI XUỐNG ĐỜI
447. NGƯỜI ĐÃ ĐẾN
448. CHÚA CAO QUÝ
449. ĐỒI VẮNG
450. ĐÊM BUỒN
451. NÀY ANH THẤY KHÔNG
452. TRÊN ĐƯỜNG EM-MAU
453. NGUYỆN SỐNG VỚI JÊSUS
454. LỜI THỐNG HỐI
455. CHIÊN LẠC TRỞ VỀ
456. KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
457. LÀM SAO CON THẤU HIỂU
458. TRỞ VỀ NHÀ CHA
459. VỀ ĐÂY HỠI CHIÊN XA BẦY
460. THI THIÊN 51
461. VỀ VỚI JÊSUS
462. TRỞ VỀ
463. ICÔ-RINH-TÔ 13
464. XIN DẠY CON BIẾT YÊU NGÀI
465. CON YÊU, HÃY DỰA NƯƠNG NƠI TA
466. CÙNG HỌP DƯỚI CHÂN CHÚA
467. HỠI NGƯỜI ÍT ĐỨC TIN
468. KINH HÒA BÌNH
469. TÔI KHÔNG CÔ ĐƠN
470. NGUỒN TRÔNG CẬY MUÔN ĐỜI
471. ĐỜI
472. CHIỀU MƯA
473. LO GÌ?
474. SỐNG CHO CHÚA
475. JÊSUS BÊN TÔI
476. RỒI NGÀY SẼ TRÔI QUA
477. NHỮNG LỜI KHUYÊN DẠY
478. TÔI ƯỚC MƠ LÀ VIÊN THAN HỒNG
479. VỮNG BƯỚC ĐI TRÊN KHỔ ĐAU
480. SUY TƯ
481. CA KHÚC TẠ ƠN – TÔN VINH
482. CHIM HOA VÀ NGƯỜI
483. CẢM ƠN THƯỢNG ĐẾ
484. LÒNG TÔI VUI VẺ
485. AI TRUNG THÀNH
486. BẠN ĐỨNG BÊN NÀO
487. BIỂN ĐỎ
488. CHIM TRỜI
489. CÓ AI BIẾT?
490. ĐÃ LĂN XA
491. DÃ TRÀNG XE CÁT
492. HƯỚNG LÊN TRỜI CAO
493. NGỢI DANH GIÊ-HÔ-VA
494. SẴN SÀNG THA THỨ
495. LƯU ĐÀY SA MẠC
496. VÌ DANH CHÚA
497. XIN CHA BAN THÊM DẦU
498. HÃY XIN SẼ ĐƯỢC
499. MA-THI-Ơ 6:33
500. VỀ NHÀ CHÚA
501. HÀNH TRANG TUỔI TRẺ