Giải thích từ ngữSUỐI HUYẾT TUÔN

Sáng tác: William Cowper
"There Is A Fountain Filled With Blood"

“Kìa trông suối thiêng huyết báu tuôn đầy, từ hông Giê-xu phát nguyên.
Tôi nhân tắm mình dưới suối huyết nầy, sạch hết mọi gian ác liền.
Sạch hết mọi gian ác liền, trắng trong bao nỗi ác khiên;
Tội nhân tắm mình dưới suối huyết nầy, sạch hết mọi gian ác liền.”

Lời của bài thánh ca do một con người tuyệt vọng nơi cuộc đời trần thế nhưng Chúa đã ban cho ông hiểu được nếu dâng sự vinh hiển cho Chúa thì ông sẽ là người mang lại niềm hi vọng để cho mọi người được thoả vui. William Cowper sinh quán tại Anh quốc ngày 26/11/1731 và tạ thế ngày 25/4/1800. Cowper là con trai của một Mục sư. Cuộc đời ông đầy dẫy sự đau buồn, đó là cả một bi kịch. Mẹ ông qua đời lúc ông được 6 tuổi. Khi lớn lên, làm việc trong chính phủ, ông cảm thấy mình sống vô vị và lạc lỏng.

Cowper có người bạn thân là John Newton, một nhà truyền đạo và cũng là một nhà thơ. Hai người là bạn chí thân trong nhiều năm. Họ soạn được một số thánh ca và thi phẩm đáng kể (Olney Hymns).

Về sau, vì đời sống của quá vô vị, ông mặc cảm, buồn chán... vì thế khiến ông mất việc trong chính quyền. Cuối cùng ông quyết định chọn cái chết! Nhưng ông không thể nào chết được vì trong ông còn đầy dẫy tình yêu của Đấng Christ. Một tia hi vọng thúc đẩy ông đủ can đảm đối diện với con người của mình. Tháng 7-1764 ông bắt đầu đọc Kinh Thánh trở lại, ông đọc các câu ở sách Rôma 3:24-25.

“Vả họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là con Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết của Đấng ấy Ngài đã bày tỏ sự công bình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia”. Những điều này đã ảnh hưởng mạnh vào ông, ông được cảm động và ngợi khen thượng đế, qua bài thơ ca ngợi sự vinh hiển của Ngài.

Thánh ca đó chính là bài “Suối huyết tuôn”, một thánh khúc ẩn tàng lòng bác ái của Đấng Christ một cách sâu xa. Ngài chịu đổ huyết ra để cứu chuộc loài người.