Giải thích từ ngữLỜI DỊU DÀNG

Sáng tác: Philip Bliss
“Wonderful Words of Life"

“Tôi xin anh hãy ca thêm lên đi, lời thiêng liêng của sanh mạng;
Cho tôi nghe thấy ý nghĩa tinh vi, lời thiêng liêng của sanh mạng.
Lời dịu dàng ban vĩnh sinh, hằng giục lòng tin sắt đinh;
Ôi lời dịu dàng! Ôi lời dịu dàng! Quí thay lời ban trường sinh.”

Philip Bliss là tác giả của nhiều bài Thánh ca, trong số đó có một bài mà khi sáng tác xong, ông không thấy hài lòng chút nào về lời nhạc và ông bỏ quên trong nhiều năm.

Sau khi ông qua đời, một nhà soạn nhạc của Hội Thánh là George C.Stabbins đã đem bài hát này giới thiệu với Hội Thánh. Mọi người đều cho rằng đây là một bài ca mẫu mực nói về Kinh Thánh. Mỗi một câu trong bài Thánh ca đều nói đến sự kỳ diệu của lời Đức Chúa Trời.

Nhiều người nhận xét rằng khi sáng tác bài này, Philip Bliss đã thật sự được Đức Thánh Linh cảm động. Chúa đã dùng ông để truyền đạt lời Kinh Thánh đến những cuộc đời còn tăm tối không có ánh sáng của sự cứu rỗi. Chỉ nghe hát bài Thánh ca này, nhiều linh hồn tội nhân đã bị chinh phục và sẵn sàng tiếp nhận Chúa:

“... Tai nghe văng vẳng tiếng phước âm vang.
Lời thiêng liêng của sanh mạng.
Ban ơn tha thứ giúp sống khương an.
Lời thiêng liêng của sanh mạng.
Một Jesus Chân Chúa thôi.
Toàn quyền làm nên thánh tôi.

Ôi ! lời dịu dàng, quý thay lời ban trường sinh ....”