Giải thích từ ngữÁNH SÁNG CỦA THẾ GIỚI DUY JESUS

Sáng tác: Philip Bliss
“The Light of The World is Jesus"

“Toàn dân trên đất đắm trong tội đêm dài tăm tối,
Sự sáng của thế giới duy Giê-xu;
Hào quang chân Chúa giống mặt trời trưa hè đang chói,
Sự sáng của thế giới duy Giê-xu.
Anh em đến ngay, Giê-xu liền soi sáng,
Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng.
Xưa lòng này đui, rày nhờ Ngài được sáng,
Ánh sáng của thế giới duy Giê-xu.”

Philip Bliss khi soạn lời bài này ông đang suy nghĩ về thế giới đắm chìm trong đêm dài tuyệt vọng. Tội lỗi ngăn cách loài người với Đức Chúa Trời. Vì lòng yêu thương vô bờ, Thiên Chúa đã xuống trần làm người để hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại. Sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng. Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sáng của thế gian” Chúa mang ánh sáng của tình yêu đến trần thế cho con người đang hư mất mà sự chết và âm phủ chờ đợi. Những tâm hồn tìm đến Giê-xu sẽ bước đi trong ánh sáng do chính Ngài đưa đường, sẽ được chiêm ngưỡng hào quang của Thiên Chúa rực rỡ như mặt trời không hề tắt.

Đấng yêu thương hằng dẫn dắt tâm linh tôi suốt lối hiểm nguy. Lòng quang đãng không phút giây tuyệt vọng như ngày xưa lầm lạc. Cuộc đời tối tăm không mục đích, nay nhờ Chúa soi sáng đổi mới tâm hồn. Đôi mắt bị mây mù tội lỗi che kín, nay được sáng nhờ linh quyền Thiên Chúa, Ngài là sự sáng của cuộc đời tôi, là hạnh phúc và bài ca của tôi. Ánh sáng của thế giới duy Giê-xu.