Giải thích từ ngữÔ BẾT LÊ HEM ẤP NHỎ

Sáng tác: Phillip Brooks
Soạn nhạc:
Lewis H. Redner
“O! Little Town of Bethlehem"

“Ô Bết-Lê-Hem ấp nhỏ nầy,
Chốn ngươi thật an bình bấy!
Khi ngươi đương giấc mê man không ngờ,
Ánh sao nhẹ lướt êm tờ.
Ấy chốn phát chân quang đời đời,
Trong đường người đang tăm tối,
Bao xưa hi vọng,
Kinh hãi đôi đường,
Bữa nay gặp giữa đêm trường.”

Ông Phillip Brooks sinh năm 1835, mất năm 1893, là một giáo sĩ truyền giáo. Năm ấy, ngoài 30 tuổi, ông có dịp đi khảo sát tham quan Bết-lê-hem, Giê-ru-sa-lem và một số nơi có liên quan đến cuộc đời Chúa Giê-xu. Trong đêm Giáng sinh tại Bết-lê-hem, ngoài đồng vẫn có những người chăn chiên. Ít lâu sau, ông lại có dịp đến Bết-lê-hem dự nhóm tối (năm 1868) tại một nhà thờ.

Gần đến lễ Giáng sinh, ông về Mỹ. Tự nhiên lòng ông cảm động muốn làm một bài thơ tả cảnh đêm của Bết-lê-hem. Sau khi viết xong bài thơ “Ô Bết-lê-hem ấp nhỏ” ông nhờ ông Lewis H. Redner soạn nhạc. Redner suy nghĩ trong nhiều ngày mà chưa soạn được. Lạ thay! giữa đêm trước đêm Giáng sinh, ông dường như nghe tiếng hát của Thiên sứ, tỉnh dậy ngay, ông dùng viết ghi lại. Hôm sau ông vui sướng đem bài nhạc đưa cho mục sư Brooks, Redner thường bảo: “Đó là món quà từ thiên thượng ban cho tôi”.