Giải thích từ ngữPHƯỚC CHO NHÂN LOẠI

Sáng tác: Isaac Watts
“ Joy To The World”

“Phuớc cho nhân loại! Chúa ta ra đời:
Trần gian nghinh vua vô đối;
Kíp mở cửa lòng tiếp rước con Trời,
Bầu trời vạn vật hoà thinh,
Bầu trời vạn vật hoà thinh,
Trời đất xướng ca kính khen vua mình.”

Tiểu sử của Thánh ca này chúng ta đã biết qua lịch sử ĐẤNG XƯA GIÚP CHÚNG TÔI. Isacc Watts sinh năm 1674 tại Anh và mất năm 1748, Ông sinh ra trong gia đình Cơ đốc, cha mẹ đều là Cơ đốc nhân sốt sắng. Khi còn nhỏ, ông đã làm thơ, nhưng cha ông cấm không cho. Năm 18 tuổi, ông chê thơ ca trong Hội thánh không hay. Cha ông thách thức: Con có thể sáng tác những bài thơ hay hơn không?

Được dịp, ông sáng tác mỗi tuần một bài thơ, liên tục trong 2 năm. Giữ chức Mục sư năm 21 tuổi, nhưng vì sức khỏe yếu, ông phải chuyển sang làm công tác văn tự, đặc biệt về Thần học, Triết học và thơ Thánh. Ông sống độc thân suốt đời, năm 1719 ông sáng tác bài "Phước cho nhân loại”. Năm 1830 ông Lowell dùng bài thơ nầy phổ nhạc của Handell một đoạn của ca khúc Đấng Mêsi, nó nhanh chóng trở nên bài Thánh ca muôn vạn người thích hát.