Giải thích từ ngữ



NGỢI KHEN CỨU CHÚA

Sáng tác: Philip Bliss

(I will sing redeemer)

“ Ngợi khen Cứu Chúa đã chuộc tôi nay.
Lòng nhân ái Chúa lớn rộng thay!
Từ nơi rủa sả Chúa chuộc tôi ra,
Ngài đau đớn ở Gô Gô Tha.
Ngợi khen Chúa,
Đấng chuộc chính tôi nay,
hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây;
tại cây gỗ dấu hiệu Chúa tha tôi,
nợ xưa trả thảnh thơi trọn đời.”

Tâm sự của tác giả thật sâu nhiệm với Chúa khi ông mô tả bằng những lời thơ từ nơi sâu thẳm của tâm hồn bừng lên niềm hạnh phúc. Tôi sẽ hát về Đấng Cứu Chuộc tôi. Lòng nhân từ của Chúa cao hơn các từng trời. Thân hèn mọn này trầm luân trong tội lỗi mà Ngài đã đổ huyết ra trên thập tự, cứu tôi thoát khỏi sự chết đời đời. Ôi ! dòng huyết vô tội có năng quyền cứu rỗi linh hồn tội nhân. Tâm hồn tôi mừng vui, hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức Giê-Hô-Va bấy lâu. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.

Cuộc sống của Philip Bliss là một tấm gương tận tuỵ sử dụng tài năng, ân tứ Chúa ban cho để phục vụ Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Ông là một trong những nhà hướng đạo nổi tiếng về Thánh ca phục hưng hiện đại. Dù trước đó đã có những tác phẩm Thánh ca truyền giảng nhưng không ai sánh kịp với những đặc điểm độc đáo Chúa ban cho ông. Philip Bliss vừa sáng tác vừa ca hát. Với sự kết hợp của hai yếu tố này. Oâng được tự do diễn đạt những lời ca ngợi Thượng Đế xuất phát từ rung động của tâm hồn mình.

Philip Bliss giả từ trần thế trên đường ông đi truyền giảng cho thành phố Chicago. Cuộc đời ông đến giờ phút cuối để lại cho nhiều người thương tiếc và quí mến. Mọi người biết đến tai nạn xe lửa trên đó có ông và bà. Khi tai nạn xảy ra ông vẫn còn sống và có thể thoát thân được. Tình yêu vượt trên mọi sự sợ hãi, ông cố gắng tìm cách cứu bà ra khỏi đống đổ nát của toa tàu đang bốc cháy. Nhưng ý Chúa đã định cho cả hai cùng được chung sống với nhau nơi miền Thiên quốc.

Sau khi xảy ra thảm họa đưa đến cái chết của Philip Bliss, một cái rương của ông bị chất lầm trên một xe lửa khác đã đến bến Chicago an toàn. Trong số những đồ đạc, người ta tìm thấy lời ca của bài “Tôi sẽ hát về Đấng Cứu Chuộc tôi” do chính tay Bliss viết. Ông không biết số ngày Chúa đã định cho mình, nhưng trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, ông dành cho Chúa trọn vẹn. James Mc. Granahan, một người bạn chí thân của Philip Bliss thực sự bị thu hút bởi những dòng chữ quen thuộc của người bạn quá cố thân yêu, Philip Bliss đã ra đi quá sớm, vội vã để lại một bài Thánh ca chưa hoàn tất. Mc. Granahan nâng niu từng lời ca và trong niềm cảm xúc sâu xa, ông đã phổ nhạc thành bài “Ngợi khen Cứu Chúa” (I will sing of Redeemer).