Giải thích từ ngữNGỢI KHEN DANH GIÊ-XU RẤT OAI QUYỀN

Sáng tác: Edward Perronet
(All hall the power of Jesus' name)

“Ngợi danh Giê Xu rất oai quyền thay
Các thiên thần sấp trước Ngài;
cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,
tung hô danh Chúa quyền oai!
Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,
thành kính tôn Chúa muôn loài.”

Những lời nhạc hùng tráng như một khúc quân hành này đã được viết lên bởi Edward Perronet một người đã từ bỏ mọi điều danh lợi của trần thế để bước đi theo tiếng gọi của Chúa Cứu thế Giê Xu và trở nên một tôi tớ khiêm nhu hầu việc Chúa. Edward Perronet là một người giàu có, ông tin Chúa năm 21 tuổi lúc đó là năm 1746. Sau đó ông được Hội thánh tấn phong Mục sư. Trong các bài thơ của ông, chỉ có bài này nổi tiếng nhất, sáng tác năm 1779. Người ta gọi là bài thánh ca khải hoàn thuộc linh. Bài thơ nguyên gồm 8 lời, sau có sửa đổi nhỏ như chúng ta hát ngày nay.

Tại Ấn Độ có một Mục sư được Đức Thánh Linh cảm động đi giảng Tin Lành tại nơi chưa khai hóa. Bạn bè ngăn cản nhưng ông nhất quyết ra đi. Đang khi ông đi vào nơi sâu thẳm của miền núi, bỗng ông thấy nhiều thổ dân núp trong bụi cây, tay cầm lao chuẩn bị phóng vào ông. Cái chết dường như không tránh khỏi, ông bèn dừng bước lấy đàn ra, nhắm mắt lại, vừa đàn vừa hát bài Thánh ca này. Lạ lùng thay, khi ông hát xong, đám thổ dân bước ra khóc to. Thế là ông hầu việc Chúa giữa họ từ hôm ấy, họ rất yêu mến ông.