Get Adobe Flash player

Tìm nội dung


 Bài số
Thánh Nhạc Thánh Ca Việt Nam II Bài hát CA KHÚC CHÚC TÔN


http://www.thanhcatinlanh.com/components/com_adsmanager/images/default.gifCA KHÚC CHÚC TÔN


24 Các kết quả từ 1 - 24 của 24

Nội dung Thông tin bài hát

Cha Cao Quý ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

1. Lạy Cha cao quý, sáng danh Chúa Cha trên ngôi cao sang. Cung kính tôn thờ Cha kính yêu. Ngài ...
Bài số: 22
Nhịp: 4/4
Hợp âm: Bb
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Đi Trong Hân Hoan ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Đi trong hân hoan và dâng lên muôn tiếng ca, đồng hoang cây lá vui tung hô bao lời suy tôn. Đi...
Bài số: 21
Nhịp: 4/4
Hợp âm: Em
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Chúa Xứng Đáng Thay! ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Chúa đáng tụng ca! Chúa đáng tụng ca! Ô, thật đáng tôn danh Ngài. Chúa xứng đáng được tôn, vinh hiển...
Bài số:
Nhịp: 3/4
Hợp âm: Bb
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Tung Hô Ngài ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Lạy Cha kính mến chí tôn, chỉ Ngài là Chân Chúa muôn loài. Ngài vinh quang chí thánh Chúa cao minh t...
Bài số: 19
Nhịp: 4/4
Hợp âm: F
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Ngài là Thiên Chúa ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Ngài là Thiên Chúa, Đấng Chí Cao, vượt cao hơn cả muôn loài. Ngài là Tạo Hoá, Đấng trổi cao, cao hơn...
Bài số: 18
Nhịp: 4/4
Hợp âm: E
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Oai Nghi Thay Chúa ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Xưng Danh Chúa Chí cao, tôn vinh Chúa khắp nơi.Khi xưa ban phước với bao năng quyền.Vinh Quang Chúa ...
Bài số: 17
Nhịp: 4/4
Hợp âm: D
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Hãy Đến Với Ngài ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa. Hãy hát tôn vinh, ca tụng danh thánh. Đưa tay cao lên tr...
Bài số: 16
Nhịp: 4/4
Hợp âm: F
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Vinh Quang Thiên Chúa ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Vinh Quang Thiên Chúa Vinh quang thay Chúa Trời. Vinh quang Vua muôn loài. Vinh quang thay Chúa Trờ...
Bài số: 15
Nhịp: 4/4
Hợp âm: Bb
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Hô-sa-na ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na! Ca ngợi Vua hiển vinh. Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na! Ca ngợi Vua hiể...
Bài số: 14
Nhịp: 4/4
Hợp âm: G
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Ca Khen Cha ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Tâm linh ôi, ca khen Cha, hãy hết lòng tôn Chúa Chí Cao. Chúc tôn danh Ngài mãi luôn. Tâm linh ôi,...
Bài số: 13
Nhịp: 4/4
Hợp âm: F
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay! ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Vinh quang Chúa Giê-hô-va. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay!...
Bài số: 12
Nhịp: 4/4
Hợp âm: C
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Nhìn Lên Cha Thánh ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh. Lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài. Mọi vinh hoa ...
Bài số: 11
Nhịp: 4/4
Hợp âm: C
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Nguyện Chúa Được Tôn Cao ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Lòng tạ ơn Chúa Chí Cao. Ngài luôn ở với mỗi chúng con. Đồng ca xướng chúc tán Chúa Cha ở khắp cả ...
Bài số: 10
Nhịp: 4/4
Hợp âm: Bb
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Tôn Thờ Cha ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Cha Thánh chúng con thờ tôn. Dâng lên Chúa cả tâm hồn con. Yêu Ngài càng hơn. ...
Bài số: 9
Nhịp: 4/4
Hợp âm: F
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Thành Khẩn Tôn Thờ ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

1. Lạy Chúa thánh của cả vũ trụ, muôn loài, và đời con; Chúa của biển, núi non, mặt đất. Lạy Chúa ...
Bài số: 8
Nhịp: 6/8
Hợp âm: D
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Hãy Tôn Cao Chúa ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Cùng nhau tôn cao danh Chúa. Cùng nhau tôn cao danh Chúa. Thờ kính Chúa nơi bệ chân Ngài. Thờ kín...
Bài số: 7
Nhịp: 4/4
Hợp âm: F
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Ngài Được Tôn Cao ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Hát lên lời xướng ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay, Ngài được tôn rất cao. Hát lên lời xướng...
Bài số: 6
Nhịp: 6/8
Hợp âm: F
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Dâng Lời Suy Tôn ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn khắp trong đền thờ Vua Chí Cao. Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn...
Bài số: 5
Nhịp: 4/4
Hợp âm: D
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Thành Kính Ca Ngợi ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Cùng dâng lên lòng thành kính loài người khắp nơi, Lời tụng ngợi đầy trìu mến Chúa oai nghi vinh qu...
Bài số: 4
Nhịp: 3/4
Hợp âm: G
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi

Dâng Lời Suy Tôn ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn khắp trong đền thờ Vua Chí Cao. Xin dâng lên Cha muôn lời suy tô...
Bài số: 5
Nhịp: 4/4
Hợp âm: D
Loại:

Thành Kính Ca Ngợi ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Cùng dâng lên lòng thành kính loài người khắp nơi, Lời tụng ngợi đầy trìu mến Chúa oai nghi vinh qu...
Bài số: 4
Nhịp: 3/4
Hợp âm: G
Loại:

Cha Yêu Thương ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

1. Cha nhân từ lớn lao, là Đấng quản cai muôn loài. Hôm nay chúng con xin chúc tụng danh Ngài vang ...
Bài số: 3
Nhịp: 4/4
Hợp âm: D
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi
Đức Chúa Trời

Dâng Lời Tán Dương ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

1. Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca với bao nhiêu tâm tình thiết tha. Vì danh Cha cao sang tô...
Bài số: 2
Nhịp: 4/4
Hợp âm:
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi
Đức Chúa Trời

Bài Ca Ngợi Khen ( / CA KHÚC CHÚC TÔN)

Hãy đưa tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Giê-hô-va. Vì đầy ơn Ngài nên hết lòng hát ngợi khen...
Bài số: 1
Nhịp: 4/4
Hợp âm: Gm
Loại: Ngợi ca Ba Ngôi
Đức Chúa Trời
Chúa Jesus