Giải thích từ ngữ

Thánh Ca Tin Lành - Online


Tuyển tập Thánh Ca Tin Lành Bắc Mỹ

Bài số:1 - Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Bài số:2 - Thánh Vương Ngự Lai

Bài số:3 - Tôn Vinh Chân Thần

Bài số:4 - Vinh Danh Ngài

Bài số:5 - Nguồn Ơn Phước

Bài số:6 - Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay

Bài số:7 - Tâm Hồn Ca Ngợi

Bài số:8 - Tôn Vinh Ba Ngôi

Bài số:9 - Ngợi Tôn Chúa

Bài số:10 - Vinh Quang Thuộc Chúa

Bài số:11 - Chúa Kỳ Diệu

Bài số:12 - Toàn Thế Giới Ca Ngợi

Bài số:13 - Tụng Ngợi Thánh Đế

Bài số:14 - Bức Thành Kiên Cố

Bài số:15 - Chúc Tôn Vua Thiên Cung

Bài số:16 - Thánh Chúa Thành Tín

Bài số:17 - Nguồn Cứu Giúp

Bài số:18 - Thánh Chúa Siêu Việt

Bài số:19 - Lên Đền Thánh

Bài số:20 - Chúa

Bài số:21 - Tôn Ngợi Đấng Tạo Hóa

Bài số:22 - Tình Yêu Chúa

Bài số:23 - Vui Mừng Chúa Là Vua

Bài số:24 - Vui Mừng Tán Dương

Bài số:25 - Ngước Mắt Lên Đồi

Bài số:26 - Tung Hô Danh Chúa

Bài số:27 - Đấng Ngồi Trên Ngôi

Bài số:28 - Jesus Tuyệt Vời

Bài số:29 - Hiến Vương Miện

Bài số:30 - Vì Sao Tôi Ca Ngợi?

Bài số:31 - Danh Chúa Jesus

Bài số:32 - Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số:33 - Ngợi Ca Danh Oai Nghi

Bài số:34 - Reo Vang Hô-sa-na

Bài số:35 - Một Ngày

Bài số:36 - Ha-lê-lu-gia

Bài số:37 - Ngợi Ca Jêsus

Bài số:38 - Cám Ơn Ngài

Bài số:39 - Ơn Cao Sâu

Bài số:40 - Cần Jêsus Hơn

Bài số:41 - Ca Ngợi Chúa Đêm Ngày

Bài số:42 - Khúc Hát Tâm Linh

Bài số:43 - Danh Ngài Là Jêsus

Bài số:44 - Chúa Jêsus Lâm Phàm

Bài số:45 - Chúa Muôn Thu

Bài số:46 - Ca Ngợi Vì Được Cứu

Bài số:47 - Tình Yêu Jêsus

Bài số:48 - Tôi Không Thể Biết

Bài số:49 - Khúc Ca Mang Danh Jêsus

Bài số:50 - Chúa Thánh Vinh Quang

Bài số:51 - Chúa Sống Vinh Quang

Bài số:52 - Tôn Vinh Vua Jêsus

Bài số:53 - Yêu Thương Đời Đời

Bài số:54 - Tôn Cao Danh Chúa

Bài số:55 - Danh Trên Muôn Danh

Bài số:56 - Ánh Sáng Tình Yêu

Bài số:57 - Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Bài số:58 - Ca Ngợi Chúa Tôi

Bài số:59 - Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô

Bài số:60 - Ngài Là Vua

Bài số:61 - Yêu Jêsus

Bài số:62 - Ngài Là Ai?

Bài số:63 - Vua Muôn Vua

Bài số:64 - Thiên Binh Vang Tiếng Hát

Bài số:65 - Phước Cho Nhân Loại

Bài số:66 - Môn Đồ Trung Tín

Bài số:67 - Giữa Đêm Yên Tịnh

Bài số:68 - Kỷ Nguyên Thanh Bình

Bài số:69 - Đến Tôn Thờ

Bài số:70 - Trong Máng Chiên

Bài số:71 - Đêm Yên Lặng

Bài số:72 - Bết-lê-hem Nhỏ Bé

Bài số:73 - Không Chổ Trong Quán

Bài số:74 - Đêm Thánh

Bài số:75 - Ca Chúc Giáng Sinh

Bài số:76 - Đêm Ơn Lành

Bài số:77 - Đấng Thánh Lâm Phàm

Bài số:78 - Niềm Vui Thiên Đàng

Bài số:79 - Nô-ên Đầu Tiên

Bài số:80 - Điệu Thần Ca

Bài số:81 - Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến

Bài số:82 - Em-ma-nu-ên

Bài số:83 - Chúa Đến Dương Trần

Bài số:84 - Vua Miền Đông

Bài số:85 - Tiếng Hát Thiên Binh

Bài số:86 - Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số:87 - Đêm Nô-ên Tưng Bừng

Bài số:88 - Bài Ca Máng Cỏ

Bài số:89 - Đêm Đông Xưa

Bài số:90 - Bình An Cho Loài Người

Bài số:91 - Không Ai Khác

Bài số:92 - Chúa Bất Biến

Bài số:93 - Người Khách Lạ Ga-li-lê

Bài số:94 - Cung Điện Bằng Ngà

Bài số:95 - Chúa Không Đổi Thay

Bài số:96 - Tình Chúa Bao La

Bài số:97 - Hi Sinh Vì Con

Bài số:98 - Nhìn Thập Tự

Bài số:99 - Trên Đỉnh Ô-li-ve

Bài số:100 - Ghết-sê-ma-nê

Bắt đầuLùi123456Tiếp theoCuối