Giải thích từ ngữNhi Đồng Ca

TÊN BÀI HÁT
KARATHÁNHCA
Bài Ca Máng Cỏ
Bên Máng Rơm Khô
Cảm Ơn Giê-xu
Chiên Thơ Họp Bầy
Có Ai Biết
Con Dầu Nhỏ
Con Mong Làm Sao Trời
Dâng Cho Giê-xu
Đêm Nô-ên Tưng Bừng
Điệu Ru Đêm Thánh
Đi Nhà Thờ
Giấc Mơ Của Bé
Giê-xu Yêu Con – Jesus Loves Me
Giê-xu Yêu Mến Con
Giê-xu Yêu Thiếu Nhi – Jesus Loves The Children
Hát Xuân
Khi Bàn Tay Dâng Lên
Một Tia Sáng – I Will Be A Sunbeam
Mừng Chúa Giáng Sinh
Nhà Trên Trời
Rất Vui Thay
Tìm Chiên Lạc
Trong Máng Chiên
Vâng Lời Chúa
Viên Ngọc Quý
Vì Danh Chúa
Xuân Về