Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 2/4
Bài số: 143
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Jêsus yêu dấu ơi! Chúng con giờ đây khát khao,
ước mong Thần Linh Chúa tuôn tràn mọi nơi.
Mong phục hưng đến mau, chúng con thành tâm với nhau;
cúi xin Ngài sai chúng con vào đồng lúa.

Rừng hoang vu Chúa mở một con đường, dòng suối giữa sa mạc khô.
Dù nhiều gian lao, khó nguy đừng nao sờn; vì mọi nơi Jê sus ở đó...
Lên đường đi! Nào bước đi cùng Jê sus, từ Bắc vào Nam nước tôi;
người người chưa từng nghe Danh Ngài...
Lên đường đi! Dậy sóng Tin Lành nơi nơi,
đâu đây còn nghe tiếng quê hương gọi mời;
niềm vui sướng khắp nơi tràn dâng...