Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 4/4
Bài số: 134
Hợp âm: (G)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Nào anh em hãy lên đường cùng nhau nghe tiếng Jêsus.
Ra đi ta nương theo dấu chân Ngài vững tiến lên
Jêsus luôn luôn bên mình và ban an vui tươi cho an bình,
sức sống Thánh Linh tuôn tràn.

Này anh em ơi ta mau bước theo đường thập giá,
mang tin yêu sức sống cho người dương thế.
Vua Jêsus ta đến trong ngày toàn thắng, đón ta sống vui bên Ngài.