Giải thích từ ngữChào năm mới 2017


Bước sang năm 2017 có nhiều điều khiến chúng ta lo lắng. Nhưng lời Chúa Giêxu hứa "Ta sẽ ở cùng các con luôn cho đến tận thế." Chúng ta hãy nhìn lại những năm đã qua, hãy đếm lại những ơn phước Chúa để thấy Ngài luôn là Đấng chăn giữ, chăm sóc chúng ta thật chu toàn.

Thật vậy, ngoài Chúa Giêxu chúng ta chẳng làm được gì, nhưng ở trong Ngài, tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa, thờ phượng Ngài, để cho Ngài chăn giữ, săn sóc chúng ta thì chúng ta sẽ không còn điều gì phải lo lắng nữa.

Hãy cùng hát lại bài hát "Chúa Sẽ Lo Toan" để cảm nhận tình yêu cao vời mà Cha yêu thương của chúng ta đã làm và sẽ làm trên cuộc đời chúng ta suốt những năm tháng sẽ tới. Amen.