Giải thích từ ngữThông báo

Thánh Ca Tin Lành Online đã cập nhật 4 giọng cho hơn 600 bài Thánh ca của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) nhằm giúp cho các tín hữu có thể tự nghe và tập hát từng giọng được dễ dàng.


Trong số những bài Thánh ca từ 510 đến 903, quí vị nào cần tập hát theo từng giọng mà chưa thấy có 4 giọng tách biệt thì có thể:

Mong muốn góp phần nhỏ của mình để giúp các con cái Chúa khắp nơi có thể trang bị và phục vụ cho việc ca ngợi Chúa được tốt hơn.