Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Giáng Sinh


Ca Khúc Giáng Sinh

TÊN BÀI HÁT KaraThánhca
BÀI CA MÁNG CỎ
BÀI CA MÁNG CỎ
BẾT-LÊ-HEM NHỎ BÉ
BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI
BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI
BƯỚC NGƯỜI ĐI QUA
CA CHÚC GIÁNG SINH
CA VANG LÊN
CHÚA ĐẾN DƯƠNG TRẦN
CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM
CHÚNG TÔI VUA TỪ MIỀN ĐÔNG
CHUYỆN GIÁNG SINH
ĐẤNG THÁNH LÂM PHÀM
DẬY MAU LÊN LÁNG GIỀNG ƠI!
ĐÊM ĐÔNG XƯA
ĐÊM THÁNH
ĐÊM VUI TRẦN THẾ
ĐÊM YÊN LẶNG
ĐÊM YÊN LẶNG
ĐẾN TÔN THỜ
ĐIỆU THẦN CA
EM-MA-NU-ÊN
GIẤC MƠ THANH BÌNH
GIẤC NGỦ YÊN
GIỮA ĐÊM YÊN TỊNH
HA-LÊ-LU-GIA GIÊ-XU ĐẾN
HA-LÊ-LU-GIA JÊSUS ĐẾN
HANG BÊ-LEM
HỠI BẾT-LÊ-HEM, TIỂU THÔN
HỠI MÔN ĐỒ TRUNG TÍN
HÔ-SA-NA!
KHÔNG CHỖ TRONG QUÁN
KÌA THIÊN BÌNH CÙNG NHAU TRỔI HÁT
KÍP ĐẾN TÔN THỜ
KỶ NGUYÊN THANH BÌNH
KỶ NGUYÊN THANH BÌNH
LỜI TRUYỀN RAO
LÚC KẺ CHĂN CANH BẦY
MÔN ĐỒ TRUNG TÍN
MỤC TỬ THỨC GIỮ CHIÊN
MỪNG ANH VUI GIÁNG SINH
NẰM YÊN TRONG MÁNG CHIÊN KIA
NGHE XA XA ĐIỆU THẦN CA
NGỢI CON THÁNH
NGÔI HAI XUỐNG ĐỜI
NGƯỜI ĐÃ ĐẾN
NIỀM VUI THIÊN ĐÀNG
NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN
NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN
Ô BẾT-LÊ-HEM ẤP NHỎ
ÔI GIÊ-XU HÀI NHI
PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI
PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI
THIÊN BINH VANG TIẾNG HÁT
THIÊN ĐÀNG CHUNG VUI
THIÊN SỨ RA TRUYỀN
THOẠT ĐẾN ĐÊM NỌ
TIẾN ĐẾN BẾT-LÊ-HEM
TIẾNG HÁT THIÊN BINH
TIẾNG HÁT THIÊN BINH
TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
TRONG MÁNG CHIÊN
TRONG MIỀN
VÒNG TAY TÌNH YÊU
VUA MIỀN ĐÔNG
YÊU LÀ KHI...