Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Việt Nam


Mục Lục Thánh Ca Việt Nam - Bài 201 đến 250

Chỉ mục bài viết
Mục Lục Thánh Ca Việt Nam
Bài 50 đến 99
Bài 100 đến 150
Bài 151 đến 200
Bài 201 đến 250
Bài 250 đến 300
Bài 300 đến 350
Bài 351 đến 400
Bài 401 đến 450
Bài 451 đến 509
Bài 510 đến 549
Bài 550 đến 599
Bài 600 đến 649
Bài 650 đến 699
Bài 700 đến 749
Bài 750 đến 799
Bài 800 đến 849
Bài 850 đến 903
Tất cả các trang

 

Bài số 201 - Đứng Trên Lời Hứa
Bài số 202 - Cơn Mưa Phước Lành
Bài số 203 - Trông Mong Thiên Ân
Bài số 204 - Jesus Thất Tín Đâu
Bài số 205 - Tôi Vững Vàng
Bài số 206 - Gặp Được Thiết Hữu
Bài số 207 - Ánh Thái Dương Nầy
Bài số 208 - Ngài Vực Tôi
Bài số 209 - Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ
Bài số 210 - Ngày Vui Vẻ
Bài số 211 - Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung
Bài số 212 - Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rối
Bài số 213 - Giựt Mọi Chuông Trời
Bài số 214 - Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu
Bài số 215 - Lúc Jesus Ngự Trong Lòng
Bài số 216 - Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi
Bài số 217 - Tâm Tôi Tày Văng Vẳng Linh Âm Giai Điệu
Bài số 218 - Tôi Đây Nguyên Ác Nhân Nhờ Ơn Cứu
Bài số 219 - Chuyện Tôi Ưa Xướng Ca
Bài số 220 - Dức Dấy Chúng Tôi Hoài
Bài số 221 - Tôn Vinh Christ
Bài số 222 - Ngươi Phải Trùng Sinh
Bài số 223 - Chèo Ra
Bài số 224 - Nguyền Tình Yêu Thượng Giới Giáng Lâm
Bài số 225 - Tâm Hôn Tôi Đang Cháy
Bài số 226 - Lo Biệt Nên Thánh Ra
Bài số 227 - Duy Chính Ngài
Bài số 228 - Tuyết Kia Khôn So
Bài số 229 - Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh
Bài số 230 - Hiện Tôi Nghe Rõ Tiếng Cứu Chúa Kêu
Bài số 231 - Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi
Bài số 232 - Tôi Nguyền Thuộc Về Jesus Hoài
Bài số 233 - Thập Tự Jesus Vác Đi Lao Đao
Bài số 234 - Ta Theo Ý Chúa Chưa?
Bài số 235 - Lạy Chúa, Tôi Nay Thuộc Ngài
Bài số 236 - Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa
Bài số 237 - Nguyện Theo Ý Cha
Bài số 238 - Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết
Bài số 239 - Nguyền Dìu Lên Gô-Gô-Tha
Bài số 240 - Càng Gần Chúa Hơn
Bài số 241 - Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn
Bài số 242 - Lên Chốn Cao Hơn
Bài số 243 - Ước Ao Nhìn Jesus
Bài số 244 - Nguyện Càng Yêu Thương Christ
Bài số 245 - Gần Thập Tự Hơn
Bài số 246 - Biết Nhiều Hơn Về Jesus
Bài số 247 - Hãy Giơ Tay Ra
Bài số 248 - Christ Chữa Bịnh
Bài số 249 - Danh Y Độc Nhất