Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Việt Nam


Mục Lục Thánh Ca Việt Nam - Bài 800 đến 849

Chỉ mục bài viết
Mục Lục Thánh Ca Việt Nam
Bài 50 đến 99
Bài 100 đến 150
Bài 151 đến 200
Bài 201 đến 250
Bài 250 đến 300
Bài 300 đến 350
Bài 351 đến 400
Bài 401 đến 450
Bài 451 đến 509
Bài 510 đến 549
Bài 550 đến 599
Bài 600 đến 649
Bài 650 đến 699
Bài 700 đến 749
Bài 750 đến 799
Bài 800 đến 849
Bài 850 đến 903
Tất cả các trang

Bài số 800-Chúa Biết Lòng Con
Bài số 801-Thân Nhất Trên Đời
Bài số 802-Bên Tôi Là Chúa Jêsus
Bài số 803-Người Bạn Tôi Yêu Mến
Bài số 804-Chúa Yêu Thiết Tha
Bài số 805-Dâng Trọn Cho Jêsus
Bài số 806-Chỉ Vì Tội Tôi
Bài số 807-Tình Yêu Ngài
Bài số 808-Tình Yêu Chúa
Bài số 809-Tình Yêu Mãi Mãi
Bài số 810-Ánh Sáng Chúa Chiếu Soi
Bài số 811-Ơn Yêu Thương Từ Cha
Bài số 812-Jêsus, Đấng Chăn Chiên
Bài số 813-Như Con Chiên Đi Lạc
Bài số 814-Tiếng Êm Dịu
Bài số 815-Điều Này Thật Sao
Bài số 816-Chúa Viếng Thăm
Bài số 817-Nguồn Tình Yêu
Bài số 818-Khi Tình Yêu Thương Chúa Ngự Vào Lòng
Bài số 819-Jêsus, Duy Ngài Soi Lối
Bài số 820-Chúa Vẫn Yêu Thương
Bài số 821-Ân Điển Lạ Lùng
Bài số 822-Con Thuộc Về Ta
Bài số 823-Khi Tôi Biết Chúa
Bài số 824-An Tâm Bên Chúa
Bài số 825-Tình Yêu Vững Bền Của Ngài
Bài số 826-Chúa Luôn Đáp Lời
Bài số 827-Nguyện Mãi Tín Trung
Bài số 828-Nào Ai Chọn Đứng Bên Ngài
Bài số 829-Chiến Binh Thập Tự
Bài số 830-Dưới Cờ Thập Tự
Bài số 831-Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh
Bài số 832-Bài Ca Phục Hưng
Bài số 833-Xin Phục Hưng Chúng Tôi
Bài số 834-Toàn Cầu Phục Hưng
Bài số 835-Quây Quần Bên Chúa
Bài số 836-Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa
Bài số 837-Hằng Soi Sáng
Bài số 838-Ra Đi Vì Danh Chúa
Bài số 839-Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao
Bài số 840-Sẵn Lòng Hầu Việc
Bài số 841-Biết Jêsus Và Truyền Bá Danh Ngài
Bài số 842-Cuộc Đời Tươi
Bài số 843-Tìm Chiên Lạc Bước
Bài số 844-Xin Nghe Lời Cầu Nguyện Của Con
Bài số 845-Nơi Thiên Quốc
Bài số 846-Nhà Tôi Đó Bên Kia Sông
Bài số 847-Trong Cơn Ưu Sầu
Bài số 848-Làm Con Vua Thánh
Bài số 849-Triều Thiên Vinh Hiển