Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Việt Nam


Mục Lục Thánh Ca Việt Nam - Bài 650 đến 699

Chỉ mục bài viết
Mục Lục Thánh Ca Việt Nam
Bài 50 đến 99
Bài 100 đến 150
Bài 151 đến 200
Bài 201 đến 250
Bài 250 đến 300
Bài 300 đến 350
Bài 351 đến 400
Bài 401 đến 450
Bài 451 đến 509
Bài 510 đến 549
Bài 550 đến 599
Bài 600 đến 649
Bài 650 đến 699
Bài 700 đến 749
Bài 750 đến 799
Bài 800 đến 849
Bài 850 đến 903
Tất cả các trang

Bài số 650-Chúa Mãi Bên Ta
Bài số 651-Tôi Nghe Dòng Suối Tuôn Tràn Trong Lòng
Bài số 652-Chúa Đem An Vui Cho Tôi
Bài số 653-Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi
Bài số 654-Được Jêsus Cứu
Bài số 655-Khi Chúa Cất Xa Tội Ô
Bài số 656-Jêsus Bên Tôi
Bài số 657-Cuộc Sống Mới
Bài số 658-Vinh Quang Ha-lê-lu-gia
Bài số 659-Khúc Hát Trong Tâm
Bài số 660-Jêsus Cứu Tôi
Bài số 661-Vinh Quang Trời
Bài số 662-Tội Tôi Được Đóng Đinh Rồi
Bài số 663-Ngài Cứu Tôi
Bài số 664-Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi
Bài số 665-Do Quyền Năng Huyết Gô-gô-tha
Bài số 666-Khi Dâng Lòng Mình Cho Jêsus
Bài số 667-Vì Sao Tôi Ca Ngợi
Bài số 668-Nguồn Phước Gô-gô-tha
Bài số 669-Tiếng Chúa Phán
Bài số 670-Kính Khen Ngài
Bài số 671-Ngợi Khen Vì Được Cứu
Bài số 672-Vì Tôi
Bài số 673-Thầm Tạ Ơn Chúa
Bài số 674-Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban
Bài số 675-Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa
Bài số 676-Bài Ca Cảm Tạ
Bài số 677-Ca Khúc Tạ Ơn Và Tôn Vinh
Bài số 678-Lời Tạ Ơn Chúa
Bài số 679-Cảm Tạ Ơn Chúa
Bài số 680-Từ Lòng Tôi Một Bài Ca Mới
Bài số 681-Công Việc Của Đức Chúa Trời
Bài số 682-Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu
Bài số 683-Ánh Sáng Tình Yêu
Bài số 684-Ra Khơi
Bài số 685-Học Theo Chúa
Bài số 686-Tâm Hồn Tôi Nguyện Dâng Chúa
Bài số 687-Dâng Chúa Trọn Đời
Bài số 688-Dâng Chúa Đời Con
Bài số 689-Lời Con Hứa Nguyện
Bài số 690-Từ Nay Tôi Thuộc Chúa
Bài số 691-Lạy Chúa Xin Sai Tôi
Bài số 692-Chúa Jêsus Con Hứa Theo Ngài
Bài số 693-Sống Vì Chúa
Bài số 694-Cầu Xin Cha Đổi Lòng
Bài số 695-Xin Tẩy Sạch Tôi
Bài số 696-Cần Jêsus Hơn
Bài số 697-Xin Ngài Giúp Con
Bài số 698-Trọn Dâng Cho Jêsus
Bài số 699-Tâm Nguyện