Giải thích từ ngữThánh Ca Bắc Mỹ

TỰA ĐỀ BÀI HÁT Kara Thánh Ca
1. Tụng Mỹ Chúa Linh Năng
2. Thánh Vương Ngự Lai
3. Tôn Vinh Chân Thần
4. Vinh Danh Ngài
5. Nguồn Ơn Phước
6. Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay
7. Tâm Hồn Ca Ngợi
8. Tôn Vinh Ba Ngôi
9. Ngợi Tôn Chúa
10. Vinh Quang Thuộc Chúa
11. Chúa Kỳ Diệu
12. Toàn Thế Giới Ca Ngợi
13. Tụng Ngợi Thánh Đế
14. Bức Thành Kiên Cố
15. Chúc Tôn Vua Thiên Cung
16. Thánh Chúa Thành Tín
17. Nguồn Cứu Giúp
18. Thánh Chúa Siêu Việt
19. Lên Đền Thánh
20. Chúa
21. Tôn Ngợi Đấng Tạo Hóa
22. Tình Yêu Chúa
23. Vui Mừng Chúa Là Vua
24. Vui Mừng Tán Dương
25. Ngước Mắt Lên Đồi
26. Tung Hô Danh Chúa
27. Đấng Ngồi Trên Ngôi
28. Jêsus Tuyệt Vời
29. Hiến Vương Miện
30. Vì Sao Tôi Ca Ngợi , ,
31. Danh Chúa Jêsus
32. Tôn Vinh Chúa Tôi
33. Ngợi Ca Danh Oai Nghi
34. Reo Vang Hô-sa-na
35. Một ngày
36. Ha-lê-lu-gia
37. Ngợi Ca Jêsus
38. Kính Khen Ngài
39. Ơn cao sâu
40. Cần Jêsus Hơn
41. Ca Ngợi Chúa Đêm Ngày
42. Khúc Hát Tâm Linh
43. Danh Ngài Là Jêsus
44. Chúa Jêsus Lâm Phàm
45. Chúa Muôn Thu
46. Ca Ngợi Vì Được Cứu
47. Tình Yêu Jêsus
48. Tôi Không Thể Biết
49. Khúc ca mang danh Jêsus
50. Chúa Thánh Vinh Quang
51. Chúa Sống Vinh Quang
52. Tôn Vinh Vua Jêsus
53. Yêu Thương Đời Đời
54. Tôn Cao Danh Chúa
55. Danh Trên Muôn Danh
56. Ánh Sáng Tình Yêu ,
57. Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi
58. Ca Ngợi Chúa Tôi
59. Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô ,
60. Ngài là Vua
61. Yêu Jêsus
62. Ngài Là Ai
63. Vua Muôn Vua
64. Thiên Binh Vang Tiếng Hát
65. Phước Cho Nhân Loại
66. Môn Đồ Trung Tín
67. Giữa Đêm Yên Tịnh
68. Kỷ Nguyên Thanh Bình
69. Đến Tôn Thờ
70. Trong Máng Chiên
71. Đêm Yên Lặng
72. Bết-lê-hem Nhỏ Bé
73. Không Chỗ Trong Quán
74. Đêm Thánh
75. Ca Chúc Giáng Sinh
76. Đêm Ơn Lành
77. Đấng Thánh Lâm Phàm
78. Niềm Vui Thiên Đàng
79. Nô-Ên Đầu Tiên
80. Điệu Thần Ca
81. Ha-lê-lu-gia Jêsus Đến
82. Em-ma-nu-ên
83. Chúa Đến Dương Trần
84. Vua Miền Đông
85. Tiếng Hát Thiên Binh
86. Tình Yêu Thiên Chúa
87. Đêm Nô-ên Tưng Bừng
88. Bài Ca Máng Cỏ
89. Đêm Đông Xưa
90. Bình An Cho Loài Người
91. Không Ai Khác
92. Chúa Bất Biến
93. Người Khách Lạ Ga-li-lê
94. Cung Điện Bằng Ngà
95. Chúa Không Đổi Thay
96. Tình Chúa Bao La
97. Hi Sinh Vì Con
98. Nhìn Thập Tự
99. Trên Đỉnh Ô-li-ve
100. Ghết-sê-ma-nê
101. Như Chiên Đi Lạc
102. Chiêm Ngưỡng Thập Giá
103. Chúa Mang Thập Hình
104. Lên Gô-gô-tha
105. Gô-gô-tha
106. Ca Ngợi Dòng Huyết Báu
107. Hãy Tin
108. Gần Thập Tự Hơn
109. Sông Tình Yêu
110. Nhiều Khi Tôi Nhớ
111. Trên Đồi Cao
112. Nơi Chân Thập Tự
113. Chúa Phục Sinh
114. Chúa Phục Sinh Hôm Nay
115. Chúa Oai Quyền Phục Sinh
116. Chúa Sống Lại
117. Trên Đường Em-mau,
118. Chúa Sống
119. Mộ Trống
120. Vì Jêsus Sống
121. Nhìn Vua Thăng Thiên
122. Tôn Vinh Jêsus
123. Vinh Diệu Chúa Phục Sinh
124. Jêsus Quang Lâm
125. Chúa Tái Lâm
126. Kìa Chúa Đến!
127. Nếu Chúa Đến Hôm Nay?
128. Màn Sương Tiêu Tan
129. Chúa Kíp Đến
130. Tia Sáng Ban Mai
131. Thần Yên Ủi
132. Thánh Linh Dẫn Dắt
133. Đầy Lòng Tôi ,
134. Bài Ca Tâm Linh ,
135. Thánh Linh Ngự Vào Lòng
136. Gió Thánh Linh
137. Hà Hơi Linh Thần ,
138. Thần Linh Cảm Hóa
139. Thánh Linh Hằng Sống
140. An Bình Trong Chúa
141. Trước Cửa Tâm Hồn
142. Tiếng Chúa Gọi
143. Nhìn Lên Jêsus
144. Huyết Chúa Mầu Nhiệm
145. Thoát Chốn Tội Tình
146. Chúa Đoái Thương
147. Lăn Xa
148. Tiếng Chuông Lòng
149. Phần Vui Thỏa
150. Chúa Ngự Tâm Hồn
151. Chúa Đến Trong Lòng
152. Tiếng Hát Của Tôi
153. Tâm Hồn Yên Ninh
154. Nương Trong Chúa
155. Tay Chúa Nắm Tôi
156. Bước Với Chúa Yêu Thương
157. Mừng Vui Hát Vang
158. Sự Sống Mới
159. Lòng Vui Vẻ
160. Vui Mừng Ca Hát
161. Ơn Lạ Lùng
162. Lòng Thái An
163. Đời Đẹp Tươi
164. Sự Bình An
165. Bước Trên Thiên Trình
166. Trong Tay Chúa
167. Đời Tự Do
168. Chúa Đem An Vui Cho Tôi ,
169. Sống Vui Thỏa
170. Vui Bên Chúa
171. Bài Ca Trong Tâm
172. Khi Jêsus Ngự Vào Lòng
173. Chiên Của Chúa
174. Đi Trong Hân Hoan
175. Tôn Vinh Cha
176. Một Ngày Tươi Mới
177. Gặp Thiết Hữu
178. Nguyện Cầu
179. Gia Điệu Trong Tâm Hồn
180. Yêu Thương Chúa Thêm
181. Bước Đi Vinh Diệu
182. Yêu Chúa Hơn ,
183. Ái Tâm Chúa
184. Tình Thương Cứu Chúa
185. Hồng Ân Cứu Chuộc
186. Ơn Sâu
187. Ân Điển
188. Con Trời Thương Thế Gian
189. Lòng Tin Yêu
190. Jêsus Yêu Tôi
191. Jêsus Mến Yêu Tôi
192. Thỏa Vui Thuộc Chúa
193. Dù Có Cả Trần Gian
194. Mến Yêu Jêsus
195. Đếm Phước Chúa Ban
196. Lẽ Sống Đời Tôi
197. Điều Này Thật Sao
198. Vững Tin Nơi Chúa
199. Tình Yêu Muôn Đời
200. Từ Nay Thuộc Chúa
201. Con Thuộc Về Ta
202. Thà Có Jêsus
203. Giờ Dịu Êm
204. Giờ Thánh
205. Jêsus Là Bạn Thật
206. Xin Dừng Chân
207. Cần Chúa Luôn ,
208. Thưa Với Jêsus
209. Buổi Mai Với Jêsus
210. Xin Vào Tâm Hồn
211. Phục Hưng Tâm Hồn
212. Tôn Vinh Chúa Chí Tôn
213. Ra Khơi
214. Tâm Hồn Bùng Cháy
215. Cung Hiến Cuộc Đời
216. Chính Ngài
217. Tận Hiến
218. Tiếng Chúa Hướng Dẫn
219. Theo Ý Cha
220. Lại Gần Hơn
221. Dâng Chúa Thủy Chung
222. Chốn Cao Hơn
223. Ước Ao Nhìn Jêsus
224. Đến Theo Chúa
225. Cơn Mưa Phước Lành
226. Chờ Mong Thiên Ân
227. Sống Cho Chúa
228. Khi Chúa Vào Lòng
229. Theo Ý Cha
230. Biết Chúa Tận Tường
231. Danh Y Độc Nhất
232. Bình An Diệu Kỳ
233. Dâng Điều Tốt Nhất
234. Tận Hiến Cho Chúa
235. Nhìn Vua Vinh Hiển
236. Vâng Theo Chúa
237. Tất Cả Cho Jêsus
238. Trông Mong Thiên Ân
239. Ngày Cứu Chúa Bước Đến
240. Gần Lòng Từ Ái
241. Đến Bên Dòng Sông
242. Khát Khao Dòng Nước
243. Luyện Lòng Con
244. Xin Mở Mắt Chúng Con
245. Như Ý Cha
246. Chốn Nương Thán
247. Tâm Hồn Trong Trắng
248. Khi Chúa Chinh Phục Tôi
249. Nương Cánh Chúa
250. Dựa Trên Lời Hứa
251. Vầng Đá Muôn Đời
252. Gần Chúa Hơn
253. Gần Thập Tự
254. Chúa Yêu Thương Tôi
255. Tin Cậy Vâng Lời
256. Tôi Biết Đấng Tôi Tin
257. Chúa Nắm Tôi
258. Chiếc Neo Vững Chắc
259. Đừng Sợ
260. Nương Trên Jêsus
261. Tin Cậy Chúa Jêsus
262. Hốc Đá Vững An
263. Trao Cho Chúa
264. Lo Gì
265. Dòng Sông Thái An
266. Nơi Ẩn Nấp Lúc Phong Ba
267. Không Ai Bằng Chúa
268. Cánh Vĩnh Sinh
269. Đi Đường Ngài
270. Chúa Là Tất Cả
271. Lòng Cứ Yên Lặng
272. Cứu Chúa Siêu Việt
273. Chúa Che Giấu Tôi
274. Luôn Mỗi Phút
275. Xin Chúa Dẫn Dắt
276. Chúa Sẽ Lo Toan
277. Dòng Bình Tịnh
278. Nguồn An Bình
279. Chúa Hướng Dẫn
280. Lời Hứa Quí Báu
281. Chúa Ở Bên Tôi
282. Chúa Dìu Dắt Tôi
283. Chúa Nhớ Đến Tôi
284. Chúa Biết Từng Cánh Chim ,
285. Người Chăn Dẫn Dắt
286. Xin Dắt Đưa Tôi
287. Bên Kia Bóng Mờ
288. Đấng Chăn Hồn Tôi
289. Chúa Bên Tôi
290. Đi Với Chúa
291. Trước Rạng Đông
292. Danh Quí Trọng
293. An Tâm Bên Chúa
294. Xin Sống Cho Chúa Jêsus
295. Ngài Biết Rõ ,
296. Chúa Dẫn Đưa Tôi
297. Chim, Hoa Và Người
298. Chúa Hiểu Tâm Trạng
299. Bước Lên Si-ôn
300. Tội Lỗi Cất Xa
301. Đi Từng Bước
302. Dương Quang Thiên Quốc
303. Bàn Tay Mang Dấu Đinh
304. Ngài Cứu Tôi
305. Về nhà Chúa
306. Mỗi Quãng Đường
307. Đấng Nắm Giữ Tương Lai
308. Đi Với Jêsus
309. Trên Đồi Hoàng Hôn
310. Đường Lối Chúa
311. Quê Hương Thiên Quốc
312. Nguyện Theo Jêsus
313. Tình Yêu Bền Vững
314. Nguyền Theo Bước Chân Người
315. Chúa Hằng Chăn Giữ
316. Tiến Bước Với Chúa
317. Chúa Đang Gọi
318. Phúc Âm Muôn Thuở
319. Thắng Nhờ Đức Tin
320. Ngắm Jêsus
321. Tinh Binh Jêsus
322. Hư Không
323. Tinh Binh Thập Tự
324. Sẵn Sàng
325. Tại Trận Tiền
326. Trung Thành Tín Nghĩa
327. Sức Lực Từ Chúa
328. Vẹn Lòng Trung Tín
329. Chọn đứng bên Ngài
330. Khi Bình Minh Đến
331. Đời Con
332. Có Gì Dâng Chúa
333. Con Hứa Theo Ngài
334. Khi Ban Mai Đến
335. Chúa Với Tôi
336. Nào Đi Lên!
337. Bàn Tay Dâng Lên
338. Triều Thiên Vinh Hiển
339. Mặt Đối Mặt
340. Niềm Vinh Hạnh
341. Bên Kia Hoàng Hôn
342. Giờ Xướng Danh
343. Qua Đời Sẽ Đến Đâu?
344. Bất Dạ Thành
345. Chung Nhóm Ở Thiên Hà
346. Miền Vinh Hiển
347. Nơi Vĩnh Phúc
348. Khúc Thiên Ca
349. Làm Con Vua Thánh
350. Vương Quốc Rạng Ngời
351. Lòng Yêu Giáo Hội
352. Nền Hội Thánh
353. Chúa Duy Nhất
354. Đồng Cỏ Thiên Thượng
355. Cùng Họp Nhau
356. Quây Quần Bên Chúa
357. Bài Ca Hiệp Nhất
358. Lời Chúa Vững Lập
359. Lời Cha
360. Lời Dịu Dàng
361. Âm Nhạc Kinh Thánh
362. Xin Chúa Mở Mắt
363. Chúa Là Vầng Đá
364. Lời Chúa
365. Lắng Nghe Tiếng Chúa ,
366. Ngày Vui
367. Viên Ngọc Đẹp
368. Chúc Mừng Hôn Lễ
369. Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa
370. Tiệc Thánh
371. Tình Ca Ngày Cưới
372. Bài Cầu Nguyện Chung
373. Chúa Ban Thêm Ơn
374. Thập Tự Xưa
375. Nhà Trên Trời
376. Đấng Chăn Lành
377. Em Dầu Nhỏ
378. Lòng Em Vui
379. Một Tia Sáng
380. Châu Báu Vua Jêsus
381. Ca Khúc Thanh Xuân
382. Ánh Sáng Cho Đời
383. Chúa Vinh Quang
384. Đêm Đến
385. Gánh Lúa Về
386. Ca Khúc Bình An
387. Ánh Sáng Hải Đăng
388. Đưa Về Chúa
389. Rao Tin Lành
390. Xin Chúa Sai Con
391. Rao Phúc Âm
392. Đổi Mới Tâm Tôi
393. Mong Làm Nguồn Phước
394. Jêsus Cứu Tôi
395. Ánh Sáng Phúc Âm
396. Hoa Huệ Trong Trũng
397. Nhờ Huyết Chúa
398. Ngợi Ca Cứu Chúa!
399. Đau Thương Tan Biến
400. Bây Giờ Tôi Tin
401. Nơi Gô-Gô-Tha
402. Vinh Danh Chúa
403. Con Sông Thanh Tẩy
404. Ánh Thái Dương
405. Từ Lúc Được Cứu
406. Ái Từ Chúa
407. Khi Jêsus Qua
408. Chuyện Tôi Thích Xướng Ca
409. Tình Yêu Trời
410. Tôi Không Cô Đơn
411. Tận Trong Tâm Hồn
412. Vinh Quang Trời
413. Chính Jêsus
414. Ánh Sáng Thế Giới
415. Con Chiên Lạc ,
416. Vui Đón Tội Nhân
417. Lời Kêu Gọi
418. Chúa Yêu Thiết Tha
419. Chỉ Tin Nơi Chúa
420. Cuộc Đời Ngắn Ngủi
421. Tâm Linh Trong Trắng
422. Lời Mời
423. Đến Theo Jêsus
424. Đến Với Chiên Con
425. Cửa Cứu Rỗi
426. Quyền Trong Huyết
427. Huyết Chiên Con
428. Cứu Chúa Kỳ Diệu
429. Ca Ngợi Thập Tự
430. Ngươi Yêu Ta Chăng?
431. Danh Lạ Lùng
432. Gọi Kẻ Nhọc Nhằn
433. Cầu Nguyện Cho Anh
434. Xin Chúa Sai Tôi
435. Hãy Theo Ta
436. Mong Bạn Quay Về
437. Chúa Yêu Thế Gian
438. Trở Về
439. Vì Tội Tôi
440. Tiếng Chúa
441. Nguồn Tình Yêu ,
442. Về Gấp Lên
443. Chiên Lạc Trở Về
444. Loan Tin Mừng
445. Yêu Là Khi...
446. Đưa Người Đến Chúa
447. Mảnh Đất Quê Hương
448. Xin Cha Dẫn Đưa
449. Lúc Anh Nguyện Cầu
450. Xin Chúa Ở Bên Con
451. Ca Khúc Xanh
452. Tôn Thờ Cha Thánh
453. Dâng Cha Đóa Hoa Lòng
454. Ngợi Ca Ơn Thương Xót
455. Nhìn Lên Cha Thánh
456. Ơn Yêu Thương Từ Cha
457. Chúc Tôn Chúa
458. Thành Kính Ca Ngợi
459. Lời Tạ Ơn
460. Tôn Vinh Danh Chúa
461. Lạy Cha Yêu Thương
462. Hô-sa-na
463. Dâng Lời Tán Dương
464. Dâng Lên Cha
465. Trong Giây Phút Này
466. Chúa Oai Quyền
467. Dâng Hiến
468. Ca Ngợi Chúa
469. Vinh Quang Rạng Ngời
470. Lời Con Ca Tụng
471. Hướng Lên Chúa
472. Cha Cao Quí
473. Tình Yêu Muôn Thu
474. Dâng Lời Suy Tôn
475. Thi Thiên 86
476. Hát Ha-lê-lu-gia
477. Lời Nguyện Kính Yêu
478. Nơi Ẩn Trú Muôn Đời
479. Dâng Lời Cảm Tạ
480. Này Anh Thấy Không
481. Phút Suy Tư
482. Đồi Vắng
483. Dâng Trọn Cho Jêsus
484. Mừng Xuân
485. Chuyện Giáng Sinh
486. Niềm Vui
487. Xuân Đến Bên Nhà
488. Hãy Tin, Đừng Sợ!
489. Tiếng Gõ Cửa
490. Khi Chúa Yên Lặng Nhìn
491. Dù Mai Sau
492. Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa
493. Lời Nguyện Chiều
494. Thi Thiên 90
495. Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng
496. Bên Cha
497. Hang Bê-lem
498. Đêm Vui Trần Thế
499. Người Đã Đến
500. Bước Người Đi Qua
501. Jêsus
502. Từ Vùng Đồi Xa Ấy
503. Lời Chúa
504. Giòng Sông Trường Sinh
505. Tôn Vinh
506. Nắm Chặt Lời Hứa
507. Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua
508. Vững Bước Đi Trên Khổ Đau
509. Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh
510. Jêsus Bên Tôi
511. Thi-thiên 23