Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách Gần Thập Tự
Tựa đề: Gần Thập Tự
Bài số: 100
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
XEM BẢN NHẠC

Gần Thập Tự

1. Jêsus giữ tôi gần thập tự

Gần hông tuôn suối huyết ra

Lưu xuất ở nơi Gô-gô-tha

Nghìn thu công hiệu chẳng ngoa.


Điệp Khúc:

Thập giá Chúa, thập giá Chúa

Vinh hiển tôi muôn muôn đời cho đến qua bên kia bờ rồi

Ngày đêm hoan lạc thảnh thơi.


2. Tôi đứng bên thập tự sợ sệt

Tình yêu thương Chúa phủ tôi

Kìa, ánh sáng sao mai rực trời

Lòa vinh quang cùng khắp nơi.


3. Tôi đứng bên thập tự nhẹ nhàng

Hằng trông mong Chúa tái lâm

Nghinh tiếp tôi bước lên bờ vàng

Lìa xa nơi trần tối tăm.