Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách Jêsus Chết Đớn Đau Vì Tôi
Tựa đề: Jêsus Chết Đớn Đau Vì Tôi
Bài số: 99
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
XEM BẢN NHẠC

Jêsus Chết Đớn Đau Vì Tôi

1. Muôn tội nhân thế, bao điều ô uế

Chất trên Jêsus tại Gô-gô-tha!

Không lời than tiếc, vâng phục đến chết,

Chúa chết thay ta tại Gô-gô-tha!


Điệp Khúc:

Vì tôi, huyết Ngài tuôn rơi, vì tôi lòng đầy tội lỗi!

Ðớn đau Jêsus chịu mang thập hình vì tôi.


2. Không lời phô hết, bút nào tả xiết

Ðớn đau Chúa mang tại Gô-gô-tha!

Quân thù mắng nhiếc, không người thân thiết,

Chúa Cha cũng lìa, mình Chúa chịu đau!


3. Ðôi bàn tay đó, đôi bàn chân đó,

Huyết tuôn chan hòa tại Gô-gô-tha!

Ôi giòng huyết báo, rửa sạch lòng xấu,

Chúa chết thay ta tại Gô-gô-tha!