Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách Ca Vang Lên
Tựa đề: Ca Vang Lên
Bài số: 63
Chủ đề: Giáng Sinh
XEM BẢN NHẠC

Ca Vang Lên

Ðêm nay đây, Ðêm nay đây,

Chúa đến với thế nhân.

Ðêm nay đây, Chúa giáng xuống trần

Nơi tăm tối u buồn.

Chúa giáng thế chết thay cho tôi,

Nếp sống mới Chúa ban cho người,

Sanh ra nơi tối tăm đê hèn,

Bao năm tháng xa vời.

Cha yêu thương thế giới lạc lầm,

Ban Jêsus xuống cõi hồng trần,

Ðến với mỗi con người điêu linh,

Ðem cho nhân sinh một tình thương mới.

 

Ca vang lên thế giới loài người.

Chúa Cứu thế giáng trần.

Vua yêu thương muôn đời bên ta,

Như khi xưa Ngài sống nơi đây.

Ðêm nay đây,

Ðêm nay đây,

Ca Vang lên.