Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách Đêm Nô-ên Tưng Bừng
Tựa đề: Đêm Nô-ên Tưng Bừng
Bài số: 57
Chủ đề: Giáng Sinh
XEM BẢN NHẠC

Đêm Nô-ên Tưng Bừng

1. Đêm Nô-ên tưng bừng này đêm Jêsus ra đời,

Một đêm đông lạnh lùng tại Bết-lê-hem xưa.

Tiếng sứ thánh hát vang bài ca tôn vinh Con Trời.

Lìa bỏ ngôi thiên đình xuống thế gian ô tội.


Điệp Khúc:

Jêsus ôi, bởi sao Ngài quyết giáng xuống thế gian này?

Đành nằm trong chuồng chiên tăm tối?

Ôi! cao sâu thay ơn trời,

Bởi muốn cứu rỗi nhân loại mà

Ngài vui lâm thế đêm này.


2. Nơi thôn xa giữa đêm trường có mấy kẽ chăn bầy,

Chợt khiếp kinh khi nhìn hào quang Chúa sáng bấy.

Tiếng sứ thánh nhủ khuyên nay khá tiếp lấy Tin Lành.

Là Christ nay ra đời để cứu rỗi chúng sanh.


3. Nơi phương đông xa xôi kìa các bác sỉ lên đường,

Vượt qua bao dặm trường tìm Jêsus Chân Vương.

Vua Giu-đa mới sanh Ngài sanh ra nơi đâu nào?

Này tinh kim, một dược, nhũ hương đây dâng Ngài.