Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách Ha-Lê-Lu-Gia! Jêsus Ðến
Tựa đề: Ha-Lê-Lu-Gia! Jêsus Ðến
Bài số: 39
Chủ đề: Giáng Sinh
XEM BẢN NHẠC

Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến

1. Đêm nao khi xưa muôn thiên sứ đã hát,

An bình cho loài người.

Qui vinh quang cho Vua vinh hiển Jêsus chân Chúa.

Đêm nao khi xưa, thiên sứ đã hát vang.

Hồng ân Cha đã ban xuống nhân gian.

Thành Bết-lê-hem đêm nay Jêsus Christ

Giáng thế khắp thế giới bửa nay

Dâng lên bài tụng ca.


Điệp Khúc:

Chúa vì người đã hy sinh,

Đức nhân từ cùng ví sánh,

Muôn dân mau đến đem lễ dâng Vua Hòa Bình.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men.

Ha-lê-lu-gia A men. A men.

 

2. Đêm nay ta hoan ca cung chúc Cứu Chúa

Giáng trần cứu loài người.

Mau dâng lên muôn câu ca mới Jêsus Chân Chúa.

Đêm nay nơi nơi vang tiếng khen tôn thờ.

Ngàn muôn thi ca mới chúc tôn Vua.

Vì yêu thương nhân gian đành xa ngôi vinh

Thiên cung giáng xuống chốn tối tăm

Cam mang đời sầu thương.