Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách Lạy Cha Yêu Thương
Tựa đề: Lạy Cha Yêu Thương
Bài số: 16
XEM BẢN NHẠC

Lạy Cha Yêu Thương


Lạy Cha yêu thương

Lòng con yêu mến Chúa

Lời hát con dâng

Chúa muôn đời cao vời

Lạy Vua yêu thương

Giờ con vang tiếng hát.

Nguyện lời ca chúng con

Dâng lên Ngài đẹp hơn ánh mai

--------------------------

I Love You Lord


I love You Lord,

and I lift my voice

to worship You

O my soul, rejoice!

Take joy my King

in what You hear

May it be a sweet

Sweet sound in Your ear