Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Bìa Sách Ca Ngợi Chúa
Tựa đề: Ca Ngợi Chúa
Bài số: 11
XEM BẢN NHẠC

Ca Ngợi Chúa

Điệp Khúc:

Ngợi khen Chúa ba ngôi đời đời.

Ngợi khen Chúa trên trời.

Lòng cung kính hoan ca ngàn lời.

Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.


1. Ơn yêu thương sao cao sâu lạ lùng,

Vì yêu nhân thế Chúa xuống dương gian.

Jêsus cao quí chúng con xin dâng lên Ngài.

Muôn bao câu ca tôn vinh chúc tụng.


2. Nghe trong không trung dư âm rập ràng,

Cùng muôn sứ thánh chúc tán thiên vương.

Nơi Gô-tha Chúa đã chết thay cho người.

Nay muôn muôn dân suy tôn Chúa Trời.


3. Ơn yêu thương Chúa Cha xin ngập tràn,

Hòa trong ân điển của chính Chúa Con.

Thông công trong Chúa Thánh Linh thỏa vui mỗi ngày.

Tin vui nay xin đem rao khắp miền.