Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Tuyển tập Thánh Ca Tin Lành Báp-tít Bắc Mỹ

Bài số:401 - Jesus Yêu Tôi

Bài số:402 - Nhà Trên Trời

Bài số:403 - Tôi Dầu Nhỏ

Bài số:404 - Lòng Em Vui

Bài số:405 - Học Kinh Thánh

Bài số:406 - Có Chúa

Bài số:407 - Đi Nhà Thờ

Bài số:408 - Dâng Cho Jesus

Bài số:409 - Jesus Yêu Thiếu Nhi

Bài số:410 - Một Tia Sáng

Bài số:411 - Thanh Niên Vùng Lên

Bài số:412 - Thanh Xuân Ca Khúc

Bài số:413 - Thanh Niên Tin Lành

Bài số:414 - Mừng Vui Thay Thanh Niên Ta Hát

Bài số:415 - Đồng Cỏ Thiên Thượng

Bài số:416 - Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Bài số:417 - Chúc Hôn Lễ

Bài số:418 - Khúc Tình Ca Ngày Cưới

Bài số:419 - Chúa Kết Xe Duyên Lành

Bài số:420 - Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Bài số:421 - Viên Ngọc Đẹp Ròng

Bài số:422 - Mừng Xuân

Bài số:423 - Ngày Giờ Qua

Bài số:424 - Xuân Đến Bên Nhà

Bài số:425 - Xuân Hứa Nguyện

Bài số:426 - Hát Xuân

Bài số:427 - Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

Bài số:428 - Xuân An Lành

Bài số:429 - Xuân Về

Bài số:430 - Xin Cha Đưa Anh

Bài số:431 - Phước Thay Mối Dây Kết Thân

Bài số:432 - Tìm Về Đất Hứa

Bài số:433 - Jêsus

Bài số:434 - Chúa

Bài số:435 - Lời Chúa

Bài số:436 - Giòng Sông Trường Sinh

Bài số:437 - Tôi Không Thể Biết

Bài số:438 - Tôn Vinh Danh Cha

Bài số:439 - Chuyện Giáng Sinh

Bài số:440 - Bước Người Đi Qua

Bài số:441 - Bết-lê-hem - Một Đêm Đông Lạnh

Bài số:442 - Jesus Là Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Bài số:443 - Đêm Vui Trần Thế

Bài số:444 - Đêm An Hòa

Bài số:445 - Hang Bê-lem

Bài số:446 - Ngôi Hai Xuống Đời

Bài số:447 - Người Đã Đến

Bài số:448 - Chúa Cao Quý

Bài số:449 - Đồi Vắng

Bài số:450 - Đêm Buồn

Bài số:451 - Này Anh Thấy Không

Bài số:452 - Trên Đường Em-mau

Bài số:453 - Nguyện Sống Với Jesus

Bài số:454 - Lời Thống Hối

Bài số:455 - Chiên Lạc Trở Về

Bài số:456 - Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Bài số:457 - Làm Sao Con Thấu Hiểu

Bài số:458 - Trở Về Nhà Cha

Bài số:459 - Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy

Bài số:460 - Thi Thiên 51

Bài số:461 - Về Với Jesus

Bài số:462 - Trở Về

Bài số:463 - I Cô-rinh-tô 13

Bài số:464 - Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài

Bài số:465 - Con Yêu! Hãy Dựa Nương Nơi Ta

Bài số:466 - Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa

Bài số:467 - Hỡi Người Ít Đức Tin

Bài số:468 - Kinh Hòa Bình

Bài số:469 - Tôi Không Cô Đơn

Bài số:470 - Nguồn Trông Cậy Muôn Đời

Bài số:471 - Đời

Bài số:472 - Chiều Mưa

Bài số:473 - Lo Gì

Bài số:474 - Sống Cho Chúa

Bài số:475 - Jesus Bên Tôi

Bài số:476 - Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Bài số:477 - Những Lời Khuyên Dạy

Bài số:478 - Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Bài số:479 - Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

Bài số:480 - Suy Tư

Bài số:481 - Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

Bài số:482 - Chim, Hoa Và Người

Bài số:483 - Cảm Ơn Thượng Đế

Bài số:484 - Lòng Tôi Vui Vẻ

Bài số:485 - Ai Trung Thành

Bài số:486 - Bạn Đứng Bên Nào

Bài số:487 - Biển Đỏ

Bài số:488 - Chim Trời

Bài số:489 - Có Ai Biết

Bài số:490 - Đã Lăn Xa

Bài số:491 - Dã Tràng Xe Cát

Bài số:492 - Hướng Lên Trời Cao

Bài số:493 - Ngợi Danh Giê-hô-va

Bài số:494 - Sẵn Sàng Tha Thứ

Bài số:495 - Lưu Đày Sa Mạc

Bài số:496 - Vì Danh Chúa

Bài số:497 - Xin Cha Ban Thêm Dầu

Bài số:498 - Hãy Xin Sẽ Được

Bài số:499 - Ma-thi-ơ 6:33

Bài số:500 - Về Nhà Chúa