Giải thích từ ngữ

Mục Lục Thánh ca Báp Tít

Thánh Ca Tin Lành - Online


Tuyển tập Thánh Ca Tin Lành Báp-tít Bắc Mỹ

Bài số:1 - Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Bài số:2 - Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

Bài số:3 - Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai

Bài số:4 - Ta Bước Lên Si-ôn

Bài số:5 - Cùng Dâng Lời Ca

Bài số:6 - Hôm Qua, Ngày Nay, Ðến Ðời Ðời

Bài số:7 - Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Bài số:8 - Vui Mừng Tung Hô

Bài số:9 - Phước Nguyên Từ Trời

Bài số:10 - Đoạn Thiên Ca

Bài số:11 - Ca Ngợi Chúa

Bài số:12 - Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Bài số:13 - Tôn Vinh Chân Thần

Bài số:14 - Ngợi Giê-hô-va

Bài số:15 - Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Bài số:16 - Lạy Cha Yêu Thương

Bài số:17 - Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!

Bài số:18 - Lời Nguyện Kính Yêu

Bài số:19 - Ha-lê-lu-gia!

Bài số:20 - Muôn Dân Trên Hoàn Cầu

Bài số:21 - Chuyện Tôi Ưa Ca Hát

Bài số:22 - Tình Chúa Bao La

Bài số:23 - Ánh Thái Dương Nầy

Bài số:24 - Vinh Thay Danh Jesus

Bài số:25 - Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Bài số:26 - Tôn Vinh Christ

Bài số:27 - Ngợi Danh Jesus

Bài số:28 - Danh Yêu Quý

Bài số:29 - Ngợi Khen Cứu Chúa

Bài số:30 - Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Bài số:31 - Ngợi Danh Jesus Rất Oai-Quyền

Bài số:32 - Danh Jesus

Bài số:33 - Jesus Đẹp Thay

Bài số:34 - Ngợi Khen Ðấng Oai Nghi Muôn Ðời

Bài số:35 - Nầy Tình Yêu Thương

Bài số:36 - Danh Quí Trọng

Bài số:37 - Ðêm Yên Lặng

Bài số:38 - Hô-Sa-Na

Bài số:39 - Ha-Lê-Lu-Gia! Jêsus Ðến

Bài số:40 - Ôi Jêsus Hài Nhi

Bài số:41 - Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số:42 - Dậy Mau Lên Láng Giềng Ơi

Bài số:43 - Thiên Sứ Rao Truyền

Bài số:44 - Nô-ên Ðầu Tiên

Bài số:45 - Lời Truyền Rao

Bài số:46 - Hỡi Môn Ðồ Trung Tín

Bài số:47 - Giấc Ngủ Yên

Bài số:48 - Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ

Bài số:49 - Phước Cho Nhân Loại

Bài số:50 - Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trổi Hát

Bài số:51 - Tiến Ðến Bết-Lê-Hem

Bài số:52 - Chúng Tôi Vua Miền Ðông

Bài số:53 - Ngợi Con Thánh

Bài số:54 - Thoạt Đến Đêm Nọ

Bài số:55 - Hỡi Bết-lê-hem Tiểu Thôn Cô Quạnh

Bài số:56 - Tiếng Hát Thiên Binh

Bài số:57 - Đêm Nô-ên Tưng Bừng

Bài số:58 - Chúa Jesus Lâm Phàm

Bài số:59 - Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số:60 - Trong Miền

Bài số:61 - Kỷ Nguyên Thanh Bình

Bài số:62 - Bình An Cho Loài Người

Bài số:63 - Ca Vang Lên

Bài số:64 - Thiên Đàng Chung Vui

Bài số:65 - Bài Ca Máng Cỏ

Bài số:66 - Nằm Yên Trong Máng Chiên

Bài số:67 - Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Bài số:68 - Kíp Ðến Tôn Thờ

Bài số:69 - Vòng Tay Tình Yêu

Bài số:70 - Mục Tử Thức Giữ Chiên

Bài số:71 - Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Bài số:72 - Đêm Đông Xưa

Bài số:73 - Đêm Thánh

Bài số:74 - Mừng Anh Vui Giáng Sinh

Bài số:75 - Giấc Mơ Thanh Bình

Bài số:76 - Danh Lạ Lùng

Bài số:77 - Danh Chúa Jesus

Bài số:78 - Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Bài số:79 - Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số:80 - Danh Lạ Lùng.

Bài số:81 - Chẳng Có Ai Như Jesus

Bài số:82 - Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus

Bài số:83 - Hoa Huệ Trong Trũng

Bài số:84 - Ngài Là Ai?

Bài số:85 - Khi Jesus Qua

Bài số:86 - Gặp Được Thiết Hữu

Bài số:87 - Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Bài số:88 - Bài Hát Trong Đêm

Bài số:89 - Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số:90 - Vì Sao Tôi Ca Ngợi

Bài số:91 - Xin Kể Chuyện Chúa

Bài số:92 - Nơi Gô-gô-tha

Bài số:93 - Giờ Tôi Thấy Chúa

Bài số:94 - Giờ Được Chiêm Ngưỡng

Bài số:95 - Thánh Thủ Chúa

Bài số:96 - Chúa Mang Thập Hình

Bài số:97 - Gô-gô-tha

Bài số:98 - Ghết-sê-ma-nê

Bài số:99 - Jêsus Chết Đớn Đau Vì Tôi

Bài số:100 - Gần Thập Tự

Bắt đầuLùi123456Tiếp theoCuối